Show simple item record

dc.contributor.authorAras, Uğur
dc.contributor.authorKalaycıoğlu, Hülya
dc.contributor.authorYel, Hüsnü
dc.date.accessioned2016-02-05T15:02:50Z
dc.date.available2016-02-05T15:02:50Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationAras U., Kalaycıoğlu, H., Yel, H. "Fıstık Çamı (Pinus Pinea L.) Kozalaklarından Üretilen Yonggalevhaların Bazı Özellikleri", III. Uluslar Arası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, pp.462-471en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1079
dc.description.abstractOduna olan talebin artması, başlangıçta bol ve tükenmez gibi görünen doğal ormanların zamanla bilinçsiz kullanılması; çevre sorunları, ekosistem ve iklimlerin değişimine neden olmuştur. Ormanlara olan talebin devam etmesi durumunda yakın gelecekte büyük çevre ve iklim felaketlerinin olacağı, bazı bölgelerde çölleşmenin artacağı, ayrıca ihtiyaç duyulan miktarın, doğal ormanlardan karşılanamayacağı öngörülmektedir. Günümüzde ahşap kompozitlere olan talebin artması ile üretim teknolojilerine bağlı olarak alternatif hammadde arayışları hız kazanmıştır. Alternatif lignoselülozik hammaddeler doğal lif kaynakları ve tarımsal atıklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Orman ürünleri sanayisi için, bir zamanlar kullanılması düşünülmeyen bu maddelerin değişik üretimlerde odun yerine kullanılabilirliği araştırılmaları sürdürülmektedir. Bunların bol ve kolay elde edildiği bölgelerde, özellikleri odunlara benzer olanlardan kompozit ve kâğıt üretilebileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada; az miktarda yağ üretimi için, çoğunlukla da yakma amacıyla kullanılan ve açık alanlarda çevre kirliliğine sebep olan, çam kozalaklarının yongalevha üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla; laboratuvarda fıstık çamı kozalakları kullanılarak farklı üretim şartlarında üç tabakalı levhalar üretilmiştir. Kozalaklar Artvin bölgesinden temin edilmiştir. Üretilen levhaların fiziksel, mekanik özellikleri ve formaldehit emisyonları belirlenmiş, literatür ve standartlar ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, çam kozalaklarından genel amaçlı levha üretilebileceğini göstermiştir. Böylece, değerlendirilemeyen 30000 ton/yıl çam kozalağı Türkiye levha endüstrisi için yeni bir hammadde kaynağı olabilecektir. Oduna olan talebin artması, başlangıçta bol ve tükenmez gibi görünen doğal ormanların zamanla bilinçsiz kullanılması; çevre sorunları, ekosistem ve iklimlerin değişimine neden olmuştur. Ormanlara olan talebin devam etmesi durumunda yakın gelecekte büyük çevre ve iklim felaketlerinin olacağı, bazı bölgelerde çölleşmenin artacağı, ayrıca ihtiyaç duyulan miktarın, doğal ormanlardan karşılanamayacağı öngörülmektedir. Günümüzde ahşap kompozitlere olan talebin artması ile üretim teknolojilerine bağlı olarak alternatif hammadde arayışları hız kazanmıştır. Alternatif lignoselülozik hammaddeler doğal lif kaynakları ve tarımsal atıklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Orman ürünleri sanayisi için, bir zamanlar kullanılması düşünülmeyen bu maddelerin değişik üretimlerde odun yerine kullanılabilirliği araştırılmaları sürdürülmektedir. Bunların bol ve kolay elde edildiği bölgelerde, özellikleri odunlara benzer olanlardan kompozit ve kâğıt üretilebileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada; az miktarda yağ üretimi için, çoğunlukla da yakma amacıyla kullanılan ve açık alanlarda çevre kirliliğine sebep olan, çam kozalaklarının yongalevha üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla; laboratuvarda fıstık çamı kozalakları kullanılarak farklı üretim şartlarında üç tabakalı levhalar üretilmiştir. Kozalaklar Artvin bölgesinden temin edilmiştir. Üretilen levhaların fiziksel, mekanik özellikleri ve formaldehit emisyonları belirlenmiş, literatür ve standartlar ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, çam kozalaklarından genel amaçlı levha üretilebileceğini göstermiştir. Böylece, değerlendirilemeyen 30000 ton/yıl çam kozalağı Türkiye levha endüstrisi için yeni bir hammadde kaynağı olabilecektir.en_US
dc.description.abstractIncreasing demand for wood has caused initially appear to be abundant and inexhaustible natural forests over time, the use of the unconscious and environmental issues, ecosystems and climate change. If the demand of forests to continue in the near future will be a great environment and climate disasters, increase desertification in some areas, as well as the amount needed, is expected to be met from natural forests. Nowadays, with the increasing demand for wood composites, depending on production technologies have accelerated the search for alternative raw materials. These lignocellulosic raw materials divided into two as natural sources of fiber and agricultural wastes. For the forest products industry, the use of these substances is not considered continuing research on the availability of differentproductions instead of wood. In areas where they are abundant and easy to obtain has indicated features similar to the wood and paper produced from composite. Turkey is an important raw material for export must pine cones. In this study, a small amount of oil production, used mostly by burning pine cone that cause environmental pollution or waste in open areas were investigated in board production. This purpose, different production laboratory conditions using pine cones made of three-layer boards. Cones are supplied Artvin area. Boards manufactured physical, mechanical properties and formaldehyde emission vaules were determined. They were compared literature and standards. It was understood that particleboards as suitable for standard produced from pine cones. The study suggests that the sunflower stalks (30000 tone/year), which were efficiently utilized in the industry, can be important raw materials to be used in the particleboard industry of Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇam Kozalağıen_US
dc.subjectYongalevhaen_US
dc.subjectFiziksel ve Mekanik Özellikleren_US
dc.subjectPine Nutsen_US
dc.subjectParticleboarden_US
dc.subjectLignocellulosic Materialsen_US
dc.subjectPhysical and Mechanical Propertiesen_US
dc.titleFıstık çamı (pinus pinea l.) kozalaklarından üretilen yongalevhaların bazı özelliklerien_US
dc.title.alternativeSome properties of particleboard manufactured from pinus pinea l. conesen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalIII. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumuen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0661-9109en_US
dc.identifier.startpage462en_US
dc.identifier.endpage471en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYel, Hüsnüen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record