Show simple item record

dc.contributor.advisorGüner, Sinan
dc.contributor.authorTaşgın, Kamuran
dc.date.accessioned2014-07-03T11:02:31Z
dc.date.available2014-07-03T11:02:31Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.identifier.citationTaşgın, Kamuran (2011).Doğu kayını meşcerelerinde kireç ve azot desteğinin büyüme ve biyokütle üzerine etkileri.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/110
dc.description.abstractBu yüksek lisans tezinde, Artvin Hopa-Cankurtaran Mevkiindeki asit karakterli genç Doğu Kayını meşcerelerinde uygulanan azot ve kireçlemenin büyüme ve biyokütle üzerindeki değişimi araştırılmıştır. Araştırmaya konu edilen kayın ormanları, 1984 yılında yapay yolla gençleştirilmiştir. Alana 1985 yılında 2x3 m aralık mesafe ile kayın fidanları dikilmiştir. Araştırma alanı, 2644 mm/yıl yağış almaktadır. Yağışlar sonucu toprak aşırı derecede yıkandığından, topraklar asit karaktere bürünmüşlerdir. Alandaki toprakların asitlik dereceleri (pH) 4,5-5 arasında değişmektedir. Alanda 400 m2 büyüklüğünde toplam 15 adet deneme alanı tesis edilmiştir. Bu alanların 3 adetinde kireç uygulaması, 3 adetinde kireçleme + 2 kg N, 3 adetinde kireçleme + 4 kg N, 3 adetinde kireçleme + 8 kg N, Geriye kalan 3 adet deneme alanı ise kontrol alanı olarak bırakılmıştır. Kireç uygulaması yapılan alanlara 2009 yılında 100 kg, 2010 yılında 100 kg olmak üzere toplam 200 kg kireç uygulanmıştır. Deneme alanlarının ortalama asitlik derecesi 4,72 olarak ölçülmüştür. 2010 yılının sonunda kirecin etkisi ile alanların ortalama asitlik dereceleri 5,78' e çıkarılmıştır. Bunun yanında 2009-2010 yıllarında alana 2, 4 ve 8 kg N atılmıştır. Yapılan ölçümler ve istatiksel analizler sonucunda en fazla değişimin genellikle Kireçleme + 4 kg N ile Kireçleme + 8 kg N atılan alanlarda olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this master?s thesis, the young oriental beech and heights of nitrogen and liming on growth and biomass changes in Artvin Hopa- Cankurtaran location is investigated. The beech forests of the research was rejunevated artificially in 1984. Beech saplings were planted with a distance of 2x3 m in 1985. The average annual rainfall in this research area is 2644 mm. As the soil is excessively washed, the soil becomes asidic character. The acid degrees in the area change between 4.5 and 5 pH. There established 15 trial areas with 400 square meter in size. In 3 of them with lime application, in 3 of them liming +4 kg N, in 3 of them +8 kg N, in 3 of them +2 kg N, the rest of 3 trial areas were left as a control area. To the lime application areas, there applied totally 200kg lime- 100 kg in 2008 and 100 kg in 2009. The average acid degree of the trial areas was measured 4,72. At the end of 2010, the average acid degree of the areas were risen to 5,78 with the effect of lime. Besides 2, 4 and 8kg N was dispersed to the area in 2009 and 2010. As a result of the measurements and statistical analyses, the most significant change is generally identified on the areas where +4 kg N and +8 kg N lime were dispersed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğu Kayınıen_US
dc.subjectKireçlemeen_US
dc.subjectAzoten_US
dc.subjectpHen_US
dc.subjectAsiten_US
dc.subjectBeechen_US
dc.subjectLimeen_US
dc.subjectNitrogenen_US
dc.subjectAciden_US
dc.titleDoğu kayını meşcerelerinde kireç ve azot desteğinin büyüme ve biyokütle üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeStands beech effect of lime and nitrogen support growth and biomassen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record