Show simple item record

dc.contributor.authorKaraşah, Banu
dc.contributor.authorSarı, Derya
dc.contributor.authorArslan Muhacir, Emine Seda
dc.date.accessioned2016-03-16T10:52:12Z
dc.date.available2016-03-16T10:52:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKaraşah, B., Sarı, D. ve Arslan Muhacir, S., Kamusal ve Yarı Kamusal Alanlarda Bitkilerin Estetik ve İşlevsel Kullanımlarının Değerlendirilmesi: Artvin Örneği, "V. Süs Bitkileri Kongresi ", , 423-430, (2013)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1140
dc.description.abstractKentsel ekolojinin en önemli unsurlarından olan kentsel açık ve yeşil alanlar bilinçsiz ve plansız kentleşme sonucunda giderek azalmaktadır. Buna bağlı olarak yaşam kalitesinin düşmesi insan sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kapsamda kentsel yeşil dokular ve bu dokularda yer alan bitki materyalinin doğru planlanması ve kullanımı, kullanılacak bitkisel materyalin estetik, ekolojik ve fonksiyonel özelliklerinin niteliği oldukça önem arz etmektedir. Yeşil alan ve bitki varlığı bakımından oldukça zengin olan Artvin kenti, bu alanların aktif kullanımı söz konusu olduğunda son derece yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple kentteki mevcut yeşil alan ve bitki varlığının kullanım yoğunluğu ve kent içinde düzenlenmiş alanlardaki bitki niteliği üzerinde durulması gereken konular arasındadır. Bu çalışmada; Artvin Merkez ilçesindeki kamusal ve yarı–kamusal alanlarda kullanılan bitkiler, estetik ve fonksiyonel kullanım ilkeleri bağlamında irdelenerek, öneriler getirilmiştir. Bu kapsamda alanın incelenmesinde fotoğraflama ve yerinde tespit ile örnek alanlarda kullanılan bitkilerin nitelikleri Çizelgelere işlenmiştir.
dc.description.abstractAs a result of the unconscious and unplanned urbanization, urban open and green spaces which are the most important aspects of urban ecology are slowly decreasing. Accordingly, the decrease in quality of life is also negatively affected human health. In this context, the urban green patterns, and patterns of the right planning and the use of plant material properties such as aesthetic, ecological and functional is very important. Artvin where is famous with the character of green and open spaces is very insufficient for using this kind of sources. For this reason the plant material should examined and evaluated. In this study the plants used in public and semi–public spaces are evaluated in the context of the aesthetic and functional principles. In this context the study area are examined with photography and determination techniques using evaluation tables.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYalova Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBitkilendirme Tasarımıen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectKentsel Açık ve Yeşil Alanlaren_US
dc.subjectPlanting Designen_US
dc.subjectUrban Open and Green Spacesen_US
dc.titleKamusal ve yarı kamusal alanlarda bitkilerin estetik ve işlevsel kullanımlarının değerlendirilmesi: Artvin kenti örneğien_US
dc.title.alternativeDetermination of aesthetic and functional uses of plants in public and semipublic areas: case of Artvinen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalV. Süs Bitkileri Kongresien_US
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR40992en_US
dc.contributor.authorIDTR11886en_US
dc.contributor.authorIDTR20269en_US
dc.identifier.startpage423en_US
dc.identifier.endpage430en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record