Show simple item record

dc.contributor.authorVar, Mustafa
dc.contributor.authorKaraşah, Banu
dc.date.accessioned2016-03-16T10:52:34Z
dc.date.available2016-03-16T10:52:34Z
dc.date.issued2010-05
dc.identifier.citationVar, M., ve Karaşah, B., Botanik Bahçelerinin Kullanıcılara Sağladığı Eğitsel ve Rekreatif İmkanlar: Türkiye ve Dünya?dan Örnekler, "III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi ", Cilt 4 , 1467-1477, (2010)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1143
dc.description.abstractBotanik bahçeleri dünyada; nesli tükenme tehlikesi bulunan bitki türlerinin saptanması, bitki tür çeşitliliğinin korunması, dünyadaki canlı yaşam ortamlarının ve biyolojik çeşitliliğin sürekliliğinin sağlaması ile botanik bilim dalı konusunda araştırmalar yapılmasına olanak sağlanması konusunda yürütülen çalışmaların merkezini oluşturmaktadır. Botanik bahçeleri; temel olarak bilimsel (araştırma ve koruma), eğitsel (öğretim, kültür) ve rekreasyonel açıdan önemli işlevlere sahiptir. Botanik bahçeleri bir yandan kullanıcıların rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan da kullanıcılara bitkiler ve bitki tür çeşitliliği açısından da bilgiler verir. Botanik bahçeleri; barındırdıkları bitki kompozisyonları ile insanlara mevsimler boyunca farklı görünümler arz eder, doğanın güzelliklerini sunarak insanları günlük yaşamın stresinden arındır ve insanların doğaya karşı pozitif tutum ve davranışlar sergilemesinde etkin rol alırlar. Botanik bahçelerinin kuruluş amaçları her ülkede benzer olsa da, kullanım biçimleri ve faydalanma ülkenin ve yörenin sosyo-ekonomik yapısı, genel kültür durumuna göre farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada botanik bahçelerinin kuruluş amaçları, işlevleri ve planlama ilkeleri özet olarak ortaya koyularak, tasarım ve kullanımında farklılıklar gösteren Türkiye ve Dünya’dan 17 adet botanik bahçesi seçilmiş ve bu botanik bahçelerinin eğitsel ve rekreasyonel işlevleri irdelenmiştir.en_US
dc.description.abstractBotanical gardens are important in terms of protecting endangered plant species, plant and habitat diversity and research purposes. They are also important interms of scientific, educational and recreational purposes. Botanical gardens provide information to visitors related to plants and plant biodiversity while fullfilling their recreational needs. They provide different aesthetic views throughout different seasons, they ease stress of visitors and they make people feel beter and develop positive attidutes towards nature. Even though estabilishment purposes of botanical gardens similar to each other in most of the countries, these purposes could be different according to socio-economic structure and culture of the country. In this study establishment purposes, functions and planning principles of botanical gardens are summarized. In addition to, differently designed and used seventeen botanical gardens were selected form Turkey and the rest of the world and they were evaluated in terms of their educational and recreational functions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBotanik Bahçelerien_US
dc.subjectRekreasyon ve Eğitimen_US
dc.subjectBotanical Gardensen_US
dc.subjectRecreation and Educationen_US
dc.titleBotanik bahçelerinin kullanıcılara sağladığı eğitsel ve rekreatif imkânlar: Türkiye ve dünyadan örnekleren_US
dc.title.alternativeEducational and recreational benefits of botanical garden to the visitors: examples from Turkey and the rest of the worlden_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalIII. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresien_US
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR16101en_US
dc.contributor.authorIDTR40992en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.startpage1467en_US
dc.identifier.endpage1477en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record