Show simple item record

dc.contributor.authorDinçer, Esin Hamdi
dc.date.accessioned2017-04-10T10:33:55Z
dc.date.available2017-04-10T10:33:55Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationDinçer, E . (2015). İktidar Karşısında Vatandaşın İktidarı: Refah Rejimi Bağlamında Yönetimsellik Anlayışının Eleştirisi. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 31-48. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/acusbd/issue/24115/255990en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1170
dc.description.abstractYirminci yüzyılda sosyal politikanın temel ayaklarından birisi, piyasa ve çoğulcu demokrasi arasında uzlaşma sağlayıcı araç olarak, sosyal refah devleti olmuştur. Sosyal refah devleti ile yalnızca gelir dağılımı, eğitim ve sağlık sorunları çözülmekle kalmıyor; bu sorunların çözülmesi ve maddi yaşam koşullarının iyileşmesi sonucunda siyasal yaşamda yurttaşların katılımının arttığı bir toplumun gelişimine de katkı sağlanmış oluyordu. Devletin ve bürokratik yönetim anlayışları- nın ön planda bulunduğu sosyal politika teorisi karşısında Michel Foucault ise bu bakış açısını “biyo-iktidar” ve “yönetimsellik” kavramları çerçevesinde eleştirmektedir. Temelde her iki yaklaşım kapitalizm eleştirisi çerçevesinde görüşlerini şekillendirir. Buna karşın, Foucault devletin yönetmelik ve talimnamelerle hücre tipi örgütlenmeleri ve bireyselliği ortadan kaldıran işçi kentlerini ortaya çıkardığı yönünde eleştirir. Foucault, kentlerin nasıl disipline edildiğine ve bu yolda hangi otoritenin kullanıldığına odaklanırken; sosyal politika anlayışı, işçi kentlerinin, emek ile sermaye arasında ortaya çıkan gerilim süresince verilen mücadelenin bir sonucu olarak “barınma hakkı” bağ- lamında ele alınması gerektiğinin altını çizer. Bununla birlikte devletin de bunun güvencesi olduğunu vurgular. Bu çalışmada her iki yaklaşım açılacak ve aralarındaki farklar bağlamında Foucault’nun “Yö- netimsellik” kavramsallaştırmasına eleştirel bir bakış sunulacaktıren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Politikaen_US
dc.subjectMichel Foucaulten_US
dc.subjectYönetimselliken_US
dc.subjectSosyal Refah Devletien_US
dc.subjectVatandaşlıken_US
dc.titleİktidar karşısında vatandaşın iktidarı: refah rejimi bağlamında yönetimsellik anlayışının eleştirisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR126462en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage48en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherDüzce Üniversitesi, Düzce Meslek Yüksek Okuluen_US
dc.contributor.institutionauthorDinçer, Esin Hamdien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record