Show simple item record

dc.contributor.authorYeşilçayır, Celal
dc.date.accessioned2017-04-10T12:43:52Z
dc.date.available2017-04-10T12:43:52Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationYeşilçayır, C . (2016). Kant’ta Barışın Hukuk Zemininde Kurgulanması. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 78-93. DOI: 10.22466/acusbd.263586en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1186
dc.description.abstractKant barışla ilgili düşüncelerini temel olarak hukuk felsefesi çer- çevesinde kaleme almıştır. Buna göre insanlar ve toplumlar arasında barışın sağlanması ancak hukuksal bir zeminin teşekkülü ile mümkündür. Bu makalede Kant’ın hukuk bağlamında barış teorisini kurgulaması ele alınarak, onun barışı kurgularken başvurduğu ve devletten başlayarak dünya yurttaşlığına uzanan üç aşamalı hukuklaşma süreci analiz edilmektedir. Özelden genele yayılan bu süreçte o aynı zamanda barışın evrensel arenada sağlanmasının mümkün olabileceğini savunmaktaydı. Bununla birlikte Kant’ın evrensellik ve genel geçerlik gibi genel felsefe ilkelerinin barış alanına nasıl sirayet ettiği irdelenmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKanten_US
dc.subjectHukuki Barışen_US
dc.subjectEvrenselliken_US
dc.subjectEbedi Barışen_US
dc.titleKant’ta barışın hukuk zemininde kurgulanmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR226929en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage78en_US
dc.identifier.endpage93en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherGümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorYeşilçayır, Celalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record