Show simple item record

dc.contributor.advisorTurgut, Bülent
dc.contributor.authorKöse, Bahtiyar
dc.date.accessioned2017-05-03T07:23:37Z
dc.date.available2017-05-03T07:23:37Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationKöse, B. (2015). Farklı oranlardaki ahır gübresi ve çay posası uygulamalarının sedimentlerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1202
dc.description.abstractBu çalışma Borçka Barajı rezervuar sahasında biriken sedimentlerin organik materyal ve bakteri ilavesi ile yeniden bitkisel üretim ortamı olarak kullanılabilirliğini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada organik madde kaynağı olarak çay posası ve ahır gübresi kullanılmıştır. Sera koşullarında yürütülen denemede sedimentlerin organik madde içeriği, toplam karbon, azot ve kükürt içerikleri, pH değerleri, agregat stabilitesi değerleri ve tarla kapasitesi nem içeriği değerleri bakımından organik madde kaynakları, bakteri uygulamaları ve uygulama oranları arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. Araştırmada sedimentlerin organik madde içeriği ve agregat stabilitesi değerleri 2, 4, 6, 8, 10, 14 ve 18. haftalarda, toplam karbon, azot ve kükürt içeriği ile tarla kapasitesi nem içeriği ve pH değerleri ise 18. hafta sonunda belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmelerde organik materyal ilavesinin sedimentlerin incelenen özelliklerinde iyileşmeye neden olduğu, uygulama oranlarına bağlı olarak bu iyileşmenin artma eğiliminde olduğu fakat bakteri uygulamasının söz konusu özelliklerde önemli seviyede değişikliğe neden olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca çay posasının incelenen özellikler üzerine etkisinin ahır gübresinden daha belirgin olduğu da araştırma sonunda ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın sonucunda, tane büyüklük dağılımı bakımından bitkisel üretim için uygun olan sedimentlerin organik madde ilavesiyle özellikle seracılık uygulamalarında ve fidan yetiştiriciliğinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to investigate the usability of the sediments accumulated in the Borçka Dam reservoir as a plant production environment after application of organic material and bacteria. In this research, tea waste and farmyard manure was used as a source of organic matter. In this greenhouse experiment, differences between organic matter source, bacteria applications and rates of application were determined in terms of organic matter content, total carbon, nitrogen and sulphur content, pH, aggregate stability and field capacity moisture content. For this purpose, organic matter content and aggregate stability of sediments were determined in 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, 14th and 18th weeks while total carbon, nitrogen, sulphur, pH and water holding capacity were determined at the end of the 18th week. Statistical analyses showed that the organic matter application caused improvement in the examined properties of the sediments and this improvement tended to increase depending on application rates, but the bacteria application did not cause any significant changes for the studied properties of the sediments. In addition, it was revealed that the effect of tea waste application on sediment properties was clearer than the application of farmyard manure. At the end of this study, it was suggested that the sediments that were adequate for plant production in respect to its texture might be used in greenhouse practices and seedling plantations following addition of organic matter.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSedimenten_US
dc.subjectOrganik Maddeen_US
dc.subjectAhır Gübresien_US
dc.subjectÇay Posasıen_US
dc.subjectToprağın Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerien_US
dc.subjectOrganic Matteren_US
dc.subjectFarmyard Manureen_US
dc.subjectTea Wasteen_US
dc.subjectPhysical and Chemical Properties of Soilen_US
dc.titleFarklı oranlardaki ahır gübresi ve çay posası uygulamalarının sedimentlerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining the effects of applying farmyard manure and tea waste in various amount on some physical and chemical properties of sedimentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record