Show simple item record

dc.contributor.advisorKahriman, Aydın
dc.contributor.authorKumaş, Gökberkhan
dc.date.accessioned2017-05-04T05:52:37Z
dc.date.available2017-05-04T05:52:37Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationKumaş, G. (2015). Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde yayılış gösteren Kızılçam meşcereleri için uyumlu gövde profili denklem sistemlerinin geliştirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1215
dc.description.abstractGövde profili modellerinin oluşturulmasında günümüze kadar pek çok araştırmacı tarafından değişik yöntemler kullanılmış ve gövde çapını belirlemede zengin bir literatür oluşmuştur. Bu çalışmada, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde yayılış gösteren Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ağaçları için Demaerschalk (1972), Demaerschalk (1973), Bruce ve ark. (1968), Max and Burkhart (1976), Parresol ve ark. (1987), Jiang ve ark. (2005) ve Cao ve ark., (1980) denklemleri kullanılarak uyumlu gövde çapı ve gövde hacim denklemleri geliştirilmiş ve bu denklemlerin başarı durumları karşılaştırılmıştır. Araştırmada deneme alanlarının belirlenmesinde yaş, bonitet ve sıklık parametreleri dikkate alınmıştır. Belirlenen 216 deneme alanın her birinde bir örnek ağaç alınarak toplamda 216 ağaç incelenmiştir. Çalışma kapsamında test edilen gövde çapı modelleri çap ve gövde hacim tahminleri için başarılı sonuçlar vermiştir. Modeller arasında gövde çapı tahminlerinde en başarılı model Jiang ve ark. (2005) tarafından geliştirilen model olurken, gövde hacim tahminleri için en başarılı model ise Demaerschalk (1972) tarafından geliştirilen model olmuştur. Jiang ve ark. (2005) tarafından geliştirilen gövde çapı modelinin belirtme katsayısı 0.977 iken Demaerschalk (1972) tarafından geliştirilen gövde hacim denkleminin belirtme katsayısı ise 0.969'dur. En başarılı gövde çapı denklemi Jiang ve ark. (2005) ve gövde hacim modeli Demaerschalk (1972) olarak belirlenen denklemlerin çalışmaya konu bölgedeki Kızılçam ağaçlarına uygunluğu bağımsız bir veri grubu ile test edilerek p<0.05 önem düzeyi uygun olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada geliştirilen Demaerschalk (1972) denklemini esas alan ağaç hacim eşitliği ile Uğurlu ve Özer (1979) ve Çatal (2009) tarafından geliştirilen çift girişli ağaç hacim denklemine oranla daha başarılı, Alemdağ (1962) ve Sun ve ark. (1978) tarafından geliştirilen hacim denklemlerine oranla daha kötü hacim tahminleri elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar uygun bulunan modellerin, verilerin sağlandığı Antalya ili için kullanılabilir nitelikte olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe construction of such equations has taken a number of approaches as demonstrated by the vast amount of literature in this area. The compatible taper and volume equations were developed by using Demaerschalk, (1972), Demaerschalk, (1973), Bruce et al. (1968), Max and Burkhart (1976), Parresol et al. (1987), Jiang et al. (2005) and Cao et al. (1980) equations for Calabrian Pine (Pinus brutia Ten.) trees located in Antalya Forest District Directorate, and these models' fitting results were compared.For determining the sample plots some parameters such as age, site class and density were used. One sample trees were cut down in 216 sample plots and totally 216 trees were examined. The proposed models generally performed better for tree diameter and tree volume. Results show that the Jiang et al. (2005) taper equation was superior to the other equations in predicting diameter, while the Demaerschalk (1972) taper model provided the best predictions for tree volume than the other models. The coefficient of the determination of the stem profile equation is 0.977, while the coefficient of the determination of the stem volume equation is 0.969. The best predictive Jiang et al. (2005)'s stem taper equation and Demaerschalk (1972)'s stem volume equation were decided to be appropriate at 0.05 significant level for the studied Calabrian Pine trees by testing independent data. In this study, the volume equation based on Demaerschalk (1972)'s equation produced better predictive volume predictions than Uğurlu and Özer (1979) and Çatal (2009)'s double entry volume equation and tables. The results obtained have shown that the models formulated can be used to predict stem taper and stem volume of Calabrian Pine trees in Antalya where the data were gathered.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKızılçamen_US
dc.subjectUyumlu Gövde Profili Modellerien_US
dc.subjectAğaç Hacmien_US
dc.subjectDoğrusal Olmayan Regresyon Analizien_US
dc.subjectCalabrian Pineen_US
dc.subjectCompatible Stem Taper Modelsen_US
dc.subjectTree Volumeen_US
dc.subjectNonlinear Regression Analysisen_US
dc.titleAntalya Orman Bölge Müdürlüğünde yayılış gösteren Kızılçam meşcereleri için uyumlu gövde profili denklem sistemlerinin geliştirilmesien_US
dc.title.alternativeDevelopment of compatible taper and volume equatons for calabrian pine in Antalya regional directorateen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record