Show simple item record

dc.contributor.advisorÖlmez, Zafer
dc.contributor.authorÖzkan, Asım
dc.date.accessioned2017-05-04T07:21:34Z
dc.date.available2017-05-04T07:21:34Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationÖzkan, A. (2016). Gri kabuklu ve kırmızı kabuklu doğu ladini fideciklerinin morfolojik özellikleri üzerine bir aratırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1223
dc.description.abstractOriental spruceen_US
dc.description.abstractBu çalışma Artvin'in Murgul İlçesine bağlı Kabaca Köyünde doğal olarak bulunan gri gövde yapısına sahip doğu ladini (Picea orientalis) ile kırmızı renkte gövdeye sahip doğu ladini ağaçlarından toplanan kozalak ve tohumlarla gerçekleştirilmiştir. Kozalak, tohum ve fideciklerin morfolojik özeliklerinin farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla alandan 5 farklı kırmızı gövdeli ladinden ve 5 farklı gri gövdeli ladine ait ağaçlardan olmak üzere kozalaklar toplanmıştır. Buradan alınan kozalakların laboratuar ortamında tohumları ayıklanmıştır. Kozalak boyu ve çapı, tohum boyu, tohum kanat uzunluğu, tohum kanat genişliği, tohumların 1000 tane ağırlığı ve çimlenme yüzdeleri belirlenmiştir. Elde edilen tohumlar Artvin Çoruh Üniversitesi serasında rastlantı blokları deneme desenine göre viyollere 3 tekrarlı olmak üzere ekilmiş, her tekrarda 144 adet tohum kullanılmıştır. Elde edilen fideciklerin kotiledon sayıları belirlenmiş, hipokotil boyu ve fidan boyu ölçümleri yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study depends on Murgul district of Artvin Province's KABACA Village" of naturally occurring gray bark (Picea orientalis) with its bark in red was performed with collected cones and seeds from the eastern spruce tree. Cones are made of seeds and seedlings morphological characteristics in order to reveal whether they differ. For this purpose, including the area from 5 different red barked spruce from 5 different gray bark and spruce trees belonging cones it is collected. Here taken from pine cones, seeds are extracted in a laboratory environment. Cone length and diameter, seed size, seed wing length, wingspan seed, 1000-seed weight and seed germination percentage was determined. The resulting seeds, according to the experimental design of random blocks in Artvin Coruh University greenhouse, planted to be repeated violet 3, was used again in the 144 seeds each. The resulting seedlings of cotyledon number determined hypocotyl length and seedling length were measured.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğu Ladinien_US
dc.subjectGri ve Kırmızı Gövdelien_US
dc.subjectMorfolojik Özellikleren_US
dc.subjectOriental Spruceen_US
dc.subjectGray and Red Bodyen_US
dc.subjectMorphological Characteristicsen_US
dc.titleGri kabuklu ve kırmızı kabuklu doğu ladini fideciklerinin morfolojik özellikleri üzerine bir aratırmaen_US
dc.title.alternativeAn investigation on morphological characteristics of gray and reddish barked oriental spruce seedlingsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record