Show simple item record

dc.contributor.advisorGüner, Sinan
dc.contributor.authorÇaloğlu, Volkan
dc.date.accessioned2017-05-04T07:27:27Z
dc.date.available2017-05-04T07:27:27Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationÇaloğlu, V. (2016). Saf ve karışık sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp.barbata (C.A. Mey) yalt.) ve doğu kayını(Fagus orinetalis Lipsky) ağaçlandırmalarında toprak solunum değişim değerlerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1224
dc.description.abstractBu çalışmada doğu kayını, kızılağaç ve doğu kayını + kızılağaç meşcerelerindeki toprak solunumundaki değişim araştırılmıştır. 2014 yılının sonbahara aylarında 1/0 yaşında kızılağaç ve 2/0 yaşında kayın fidanları dikilmiştir. 2014- 2015 yıllarında mevsimsel olarak toprak solunumu, toprak nemi ve toprak sıcaklığı ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler sonucunda mikroorganizma faaliyetleri ile birlikte ortaya çıkan ilk yıl toprak solunumu değerlerine göre kayın + kızılağaç sahalarının diğerlerine göre daha yüksek sonuçlar alındığı görülmektedir. Ancak saf halde yetiştirilen kayın ve saf halde yetiştirilen kızılağaç ile karışık olarak yetiştirilen kızılağaç ve kayın deneme alanlarında istatistik açıdan önemli farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractIn the present study, respiratory exchange of the soil in beech, alder and beech + alder mixed stands have been investigated. 1/0 age alder and 2/0 beech seedlings were planted in the months of autumn in 2014. The soil respiration, soil moisture and soil temperature measurements were made as seasonal in the years 2014-2015. According to first year soil respiration emerging with measurements of microorganism activity, beech + alder pitches seem to get higher results than others. On the other hand, it is revealed that there are no significant differences on the statistics level in the test fields of pure grown beech, pure grown alder and grown mixed alder and beech.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFagus orientalis Lipskyen_US
dc.subjectAlnus glutinosa subsp. barbataen_US
dc.subjectToprak Solunumuen_US
dc.subjectToprak Sıcaklığıen_US
dc.subjectToprak Nemien_US
dc.subjectSoil Respirationen_US
dc.subjectSoil Moistureen_US
dc.subjectSoil Temperatureen_US
dc.titleSaf ve karışık sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp.barbata (C.A. Mey) yalt.) ve doğu kayını(Fagus orinetalis Lipsky) ağaçlandırmalarında toprak solunum değişim değerlerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of soil respiration value changes in pure and mixed aforesttation sites of black alder (Alnus glutinosa subsp barbata (C.A. Mey) Yalt.) and oriental beech (Fagus orinetalis Lipsky)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record