Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçük, Mehmet
dc.contributor.authorAkdağ, Filiz
dc.date.accessioned2017-05-04T07:35:30Z
dc.date.available2017-05-04T07:35:30Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationAkdağ, F. (2016). Dikimle oluşturulmuş kayın, kızılağaç ve kayın-kızılağaç sahalarında azot mineralleşme potansiyelinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1225
dc.description.abstractBu çalışmada rehabilitasyona konu alan sahalarda kızılağaç desteği ile ağaçlandırma yapmak ve bu ağaçlandırmanın bazı toprak özelliklerine olan etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışma Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Orman İşletme Şefliğinde 213 numaralı bölmede rehabilitasyon sahasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmayı yürütmek için 7 adet kayın, 7 adet kızılağaç 7 adet kayın+kızılağaç dikim sahaları ile 3 adet dikim yapılmamış sahalardan toprak örnekleri ve azot mineralleşme örnekleri alınmıştır. Toprak örnekleri 0-5 cm, 5-10 cm ve 10-30 cm derinlik kademesinden azot mineralleşmesi için 0-5 cm, 5-10 cm derinlik kademelerinden toprak örneklemesi yapılmıştır. Azot mineralleşme çalışması arazi inkübasyonu yöntemine göre yapılmıştır. Toprak örnekleri 4 dönemde mineralleşme çalışmaları ise 3 dönemde gerçekleştirilmiştir. Toprak örneklerinde, tekstür, pH, Organik madde toplam azot ve karbon azot oranı gibi özellikler ile azot mineralleşmesi ölçümleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda ilk yıl olması nedeni ile bitki örtüsü dikim farklılığının toprak özellikleri üzerinde etkisinin olduğunun fakat bu etkinin istatistiksel olarak çok düşük seviyede olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed at determining the effect of the afforestation of some soil properties in the forest rehabilitation with alder. This study was carried out in 213 bay rehabilitation field at Arhavi Forest Management Directorate For this purpose, soil and nitrogen mineralization samples were taken from beech (7), alder (7), beech + alder plantation areas and 3 control areas. The soil samples were taken 0-5 cm, 5-10 cm and 10-30 cm soil depth and mineralization samples were taken 0-5 cm, 5-10 cm. Nitrogen mineralization study was conducted by the land incubation method. Soil samples in 4 periods and mineralization samples 3 periods were conducted. In soil samples, some soil properties such as texture, pH, organic matter and nitrogen mineralization total nitrogen and carbon nitrogen ratio measurements were made. At the end of study, because of first year of study, effects of differences of vegetation plantation were not found on soil properties in the level of statistic.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.subjectAzot Mineralizasyonuen_US
dc.subjectArazi İnkübasyonuen_US
dc.subjectKızılağaçen_US
dc.subjectArhavien_US
dc.subjectRehabilitionen_US
dc.subjectNitrogen Mineralizationen_US
dc.subjectLand Incubation Methoden_US
dc.subjectRed Alderen_US
dc.titleDikimle oluşturulmuş kayın, kızılağaç ve kayın-kızılağaç sahalarında azot mineralleşme potansiyelinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of nitrogen mineralization potential in the with planting alder, beech + beech and alder fieldsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record