Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçük, Mehmet
dc.contributor.authorKahveci, Ünal
dc.date.accessioned2017-05-04T08:30:27Z
dc.date.available2017-05-04T08:30:27Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationKahveci, Ü. (2016). Yangın görmüş kızılçam meşcerelerinde azot mineralleşme potansiyelinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1233
dc.description.abstractBu çalışmada, Samsun ili Vezirköprü ilçesi Sarıçiçek yöresinde 2014 subat ayında yangın görmüş kızılçammeşcerelerinde 4 dönemde (Nisan-Temmuz-Ekim 2014 ve Mart 2015)yapılan örneklemelerle yangının toprak özellikleri ve azot mineralleşmesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada hafif şiddetli yanmış yangın alanları ve kontrol sahaları olmak üzere iki farklı çalışma alanı ve toplam 6 deneme alanı seçilmiştir. Ölçümler bir yıl boyunca 4 dönemde gerçekleştirilmiştir. Azot mineralleşmesi, arazi inkübasyon metodu ile belirlenmiştir. Toprak özelliklerinden, tekstür, pH, organik madde, toplam azot, hacim ağırlığı, karbon(C)/azot(N) oranı analizleri yapılmıştır.Azot mineralleşmesi için Amonyum ve Nitrat ölçümleri yapılmıştır. Bir yıldaki 0-10 cm derinlik kademesinde azot mineralleşmesi, yangın alanlarında 25,2 kg/ha kontrol alanlarında ise 23,6 kg/ha olarak bulunmuştur. Yapılan çalışma sonucunda, toprak özellikleri üzerinde yangının etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat yangın şiddetinin düşük olması nedeni ile bu etkinin önemli düzeyde olmadığı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the effects of fire on soil properties and nitrogen mineralization on burned area were investigated in four period (April-July to October 2014 and March 2015) in red pine stands Sarıçiçek area in Vezirköprü, Samsun. For this purpose, low intensity burned areas and control areas of total 6 areas were selected. Measurements were carried out over a period of 4 years. Nitrogen mineralization was determined land incubation method. Soil properties such as texture, pH, organic matter, Total nitrogen, bulk density, C/N ratio were analayzed. For nitrogen mineralization, ammonia and nitrate were analayzed. In the 0-10 cm soil deep, annual nitrogen mineralization, was found 25,2/ ha in burned area and in 23,6 kg/ha control areas. At the end of the investigation, It has emerged as the impact of fire on soil properties.However, due to the low intensity of the fire it is believed that this effect is not significant.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArazi İnkübasyon Metoduen_US
dc.subjectAzot Mineralleşmesien_US
dc.subjectYangınen_US
dc.subjectVezirköprüen_US
dc.subjectLand Incubation Methoden_US
dc.subjectNitrogen Mineralizationen_US
dc.subjectFireen_US
dc.titleYangın görmüş kızılçam meşcerelerinde azot mineralleşme potansiyelinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of nitrogen mineralization potential in burned red pine standsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKahveci, Ünalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record