Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcan, Ahmet
dc.date.accessioned2017-05-04T10:02:26Z
dc.date.available2017-05-04T10:02:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationÖzcan, A . (2016). Assessing the Effects of IFRS Adoption on Economic Growth: A Cross Country Study. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), 65-80. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/acusbd/issue/27260/286980en_US
dc.description.abstractAs the world economy is becoming much more globalized than before, International Financial Reporting Standards grabs too much attention from academicians and practitioners. International Financial Reporting Standards is a set of accounting standards stating how economic transactions should be reported in financial statements. International Financial Reporting Standards play a vital role in functioning of the global economy. International Financial Reporting Standards enable investors to compare financial position and performance across firms. The adoption of International Financial Reporting Standards affects economy in so many ways. A major driver for IFRS adoption by countries is the desire to integrate into the global economy. Some of previous research studies show that the adoption of International Financial Reporting Standards has a positive impact on the economic growth. In this paper, it is investigated whether the adoption of IFRS fosters countries’ economic growth. The research hypothesis is that the implementation of IFRS significantly improves economic growth rate. In this study, panel data regression analysis is used to test relationship between the adoption of International Financial Reporting Standards and economic development. The gross domestic product is used as an independent variable. The results yielded by the empirical analysis enable us to analyze the economic benefits of IFRS adoption in the global economy.en_US
dc.description.abstractÜlkelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını benimsemesinin en önemli sebebi, küresel ekonomi ile bütünleşmek istemesidir. Geçmiş dönemde yapılan araştırmalar, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının benimsenmesinin ülkelerin ekonomik gelişmesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının ekonomik gelişmeyi destekleyip desteklemediğini araştırmaktır. Çalışmanın hipotezi ‘‘Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının uygulanması ekonomik gelişme oranını önemli derecede artırır’’ olarak saptanmıştır. Bu çalışmada, ekonomik gelişme ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının benimsenmesi arasındaki ilişkiyi incelemek için panel veri analizi kullanılmaktadır. Çalışmanın uygulama kısmında, Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) bağımsız değişken olarak yer almaktadır. Uygulama kısmında elde edilen sonuçlar, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının benimsenmesinin ekonomik yararlarını analiz etmemizi sağlamaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInternational Financial Reporting Standardsen_US
dc.subjectEconomic Growthen_US
dc.subjectAccounting Policyen_US
dc.subjectUluslararası Finansal Raporlama Standartlarıen_US
dc.subjectEkonomik Gelişmeen_US
dc.subjectMuhasebe Politikasıen_US
dc.titleAssessing the effects of IFRS adoption on economic growth: a cross country studyen_US
dc.title.alternativeUFRS’nin benimsenmesinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi: ülkelerarası bir çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAdana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR227211en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage80en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record