Show simple item record

dc.contributor.advisorTüfekçioğlu, Aydın
dc.contributor.authorBaysal, Ali
dc.date.accessioned2014-07-07T10:23:24Z
dc.date.available2014-07-07T10:23:24Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012
dc.identifier.citationBaysal, Ali (2012). Farklı eğim gruplarında ve farklı bakılardaki meşe meşçerelerinde ve bitişiğindeki çayırlık alanlarda ince kök kütlesinin mevsimsel olarak değişiminin incelenmesi Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/123
dc.description.abstractBu çalışmada, Artvin ili Saçinka yöresinde farklı eğim gruplarında ve farklı bakılardaki meşe meşçerelerinde ve bitişiğindeki çayırlık alanlarda kök kütlesinin mevsimsel olarak değişimi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Artvin Orman İşletme Müdürlüğü, Saçinka Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde meşelik ve bitişiğindeki çayırlık alanlardan 15'er adet olmak üzere rastgele yöntemle toplam 30 adet deneme alanı seçilmiştir. Seçilen bu deneme alanlarında kök kütlesinin, bitki örtüsü, eğim ve bakı özelliklerine göre değişimi incelenmiştir. Kök kütlesinin belirlenmesi amacıyla her deneme alanından iki döneme ait toplam 300 adet örnek alınmıştır. Her bir deneme alanından alınan örnekler topraklardan, dal ve yaprak parçalarından temizlenip analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde meşelik alandaki toplam kök kütlesi miktarının çayırlık alandaki toplam kök kütlesi miktarından fazla olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre çayırlık alanlarda eğim arttıkça kılcal, ince ve toplam kök miktarının azaldığı tespit edilmiştir. Meşelik alanlarda ise eğim arttıkça kılcal kök miktarının arttığı ince, kaba ve toplam kök miktarının azaldığı tespit edilmiştir. Bakılara göre değerlendirildiğinde mevsim sonu ( vejetasyon sonu) itibari ile güneşli bakılardaki toplam kök kütlesi miktarı, gölgeli bakılara nazaran daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Mevsim sonu itibari ile çayırlık alandaki toplam kök kütlesi 9789 kg/ha bulunmuşken meşe alanındaki kök kütlesi 20575 kg/ha olarak bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, we tried to determine the seasonal change of root biomass in oak tree stands and adjacent grasslands at different slope group and aspects, in Saçinka region, Artvin. For this purpose, 30 test areas were chosen randomly 15 from each oak forest and adjacent grassland in the borders of Saçinka Forestry Management in Artvin Forestry Directorate. In these chosen test areas, change of the root biomass depended on vegetation, slope and aspect, was investigated. To determine the root biomass, totally 300 samples were taken from each testing areas in two season. Samples were cleaned from soil, branches and leaf pieces and roots were analysed. According to evaluating the datas of analyse results, total root biomass in oak stands was more than in grassland. Fine, small and total root biomass decreased depended on increase of slope in grassland. Fine root biomass increased, coarse and total root biomass decreased depended on increase of slope in oak stands. Considering last of vegetation season, total root biomass in South aspects was more than in North aspects, and total root biomass was found 9789 kg/ha in grasslands and 20575 kg/ha in oak stands.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKılcal Köken_US
dc.subjectToplam Köken_US
dc.subjectMeşeen_US
dc.subjectSaçinkaen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectFine Rooten_US
dc.subjectTotal Rooten_US
dc.subjectOaken_US
dc.titleFarklı eğim gruplarında ve farklı bakılardaki meşe meşçerelerinde ve bitişiğindeki çayırlık alanlarda ince kök kütlesinin mevsimsel olarak değişiminin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of seasonal changes fine root biomass in different slopes and aspect on oak stands and adjacent grasslandsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBaysal, Alien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record