Show simple item record

dc.contributor.advisorTüfekçioğlu, Aydın
dc.contributor.authorDoğan, Yıldız
dc.date.accessioned2014-07-07T10:23:28Z
dc.date.available2014-07-07T10:23:28Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012
dc.identifier.citationDoğan, Yıldız (2012).Artvin-Kafkasör yöresi yaşlı ve genç ladin meşcerelerinde ve bitişiğindeki çayırlık alanlardaki azot mineralizasyonunun belirlenmesi.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/124
dc.description.abstractAzot mineralleşmesi topraktaki besin maddesi dolaşımında ve bitki beslenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunun sayısal olarak ortaya konulması için Artvin-Kafkasör yöresinde, genç ladin meşceresi, yaşlı ladin meşceresi,ladin-orman gülü karışımı ve yanında bulunan çayırlık alanlarda standart deneylik koşullarındaki azot mineralleşmesi belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2010 yılındadeneme alanlarından 0-15 cm derinlik kademesinden her bir alandan örneklemeleri yapılmıştır. Toprak örneklemesi 15x15x15 cm çelik küp silindir ile yapılmıştır. Alınan toprak örneklerinde toprak tekstürü (%), pH'sı, organik madde miktarı (%-kg/ha), maksimum su tutma kapasitesi (%), mineral azot (kg/ha), net mineral azot (kg/ha) ve toplam azot (%-kg/ha) değişimleri incelenmiştir. Ortalama değerler bakımından en yüksek değerler; kum miktarı ladin- O.gülü meşceresinde, kil miktarı genç ve yaşlı ladin meşcereleri, toz miktarı çayırlık alanda, toprak pH'sı genç ladin meşceresinde, maksimum su tutma kapasitesi (% MSK), toprak organik maddesi (%-kg/ha), toplam azot (%-kg/ha) yaşlı ladin meşceresinde bulunmuştur. Ortalama en yüksek net NH4+ değeri 21. günde çayırlık alanda, 42. günde ladin-o.gülü meşceresinde ve 63.günde çayırlık alanda bulunmuştur. Ortalama en yüksek net NO3- değeri 21.günde ladin-o.gülü meşceresinde, 42.gün ve 63. günde çayırlık alanda bulunmuştur. Ortalama en yüksek net NH4+ + NO3-değeri 21.günde ladin-o.gülü meşceresinde, 42.gün ve 63. günde çayırlık alanda bulunmuştur. Toplam azot mineralleşmesi bakımından çayırlık alanlardaki azot mineralleşmesi diğer bitki örtülerinden daha fazla bulunmuştur. Orman gülü diri örtüsü bulunan ladin meşcerelerindeki toplam azot mineralleşmesi en düşük bulunmuştur. Bu sonuca göre orman gülünün azot mineralleşmesini azalttığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractNitrogen mineralization has an important role in plant nutrition and nutrient cycle in soil. To present this numerically, we aimed to determin nitrogen mineralization under standard laboratory conditions for young spruce stands, old spruce stands, spruce rhododendron mixed stands and adjacent grassland in Artvin-Kafkasor region. For this aim, samples were taken from 0-15 cm depth soil in each sampling plot in 2010. Soil samples were taken with 15x15x15 cm steel cube cylinder. Soil texture(%), soil pH, organic matter content(% kg/ha), maximum water-holding capacity(%), and minarel nitrogen(kg/ha), net minarel nitrogen(kg/ha), total nitrogen(%-kg/ha) changes of soil samples were determined. In terms of average values, the highest values of sand content(%) was in spruce-rhododendron stands, clay content(%) was in young and old spruce stands, soil pH was in young spruce stand, maximum water-holding capacity(% mWHC), soil organic material(%-kg/ha), total nitrogen(%-kg/ha) was in young spruce stand. Mean highest net NH4+ value was found on 21st day in grasland, on 42nd day in spruce-rhododendron stand and on 63rd day in grassland. Average highest net NH4+ + NO3- value was found on 21st day in spruce-rhododendron stand, on 42nd and 63rd days in grassland. In respect to total nitrogen mineralization, it was higher in grassland than the other vegetation types. Total nitrogen mineralization was the lowest in spruce stands having rhododendron understory. Our results indicates that, rhododendron decreases nitrogen mineralization.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplam Azoten_US
dc.subjectNet Mineral Azoten_US
dc.subjectTekstüren_US
dc.subjectPhen_US
dc.subjectOrganik Maddeen_US
dc.subjectArtvin-Kafkasör Yöresien_US
dc.subjectTotal Nitrogenen_US
dc.subjectNet Mineral Nitrogenen_US
dc.subjectSoil Textureen_US
dc.subjectOrganic Materialen_US
dc.subjectArtvin-Kafkasor Regionen_US
dc.titleArtvin-Kafkasör yöresi yaşlı ve genç ladin meşcerelerinde ve bitişiğindeki çayırlık alanlardaki azot mineralizasyonunun belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of nitrogen mineralization in old and young spruce stands and adjacent grasslands area in Kafkasor region Artvinen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record