Güncel Gönderiler

  • Artvin Çoruh Üniversitesi Bülteni 

    Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2016-08)
    Dünyada yükseköğretimin kitleselleşmesine paralel olarak ülkemizde de yükseköğretim çok az insanın erişebildiği elit eğitiminden uzaklaşarak kitleselleşmiş ve ülkemizin her köşesine üniversiteler kurulmuştur. Bunun sonucunda ...