Show simple item record

dc.contributor.authorAnşin, Rahim
dc.contributor.authorÖzkan, Zafer Cemal
dc.contributor.authorEminağaoğlu, Özgür
dc.date.accessioned2017-09-18T11:14:52Z
dc.date.available2017-09-18T11:14:52Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.citationAnşin, R , Özkan, Z , Eminağaoğlu, Ö . (2011). ARTVİN-ATİLA (HATİLLA) VADİSİ MİLLİ PARKININ VEJETASYON YAPISINA GENEL BİR BAKIS. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1 (1), 59-71. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29634en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25576
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1270
dc.description.abstractÇalışma alanı, bitki coğrafyası yönünden; Holarktik Bölgenin Avrupa-Sibirya flora alanının Colchis (Kolşik) kesiminde kalmaktadır. Çok sayıda endemik bitki taksonuna sahip Artvin-Atila Vadisi Milli Parkının flora içeriğini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada 14 adet Eğrelti, 10 adet Açık Tohumlu ve 466 adet Kapalı Tohumlu olmak üzere toplam 490 adet bitki taksonu saptanmıştır. Tespit edilen taksonların oluşturdukları vejetasyon yapısına göre genel bir sınıflaması yapılmıştıren_US
dc.description.abstractThe area under review is taken place in the Colchis province of Euro-Siberian floristic area of the Holarctic region. This study has been done to be determined the flora of Artvin-Atila Valley which has quite a rich floristic composition, including some endemic taxa. 490 plant taxa have been determined in the study area, 14 of these which are Ferns and 10 of these taxa which are Gymnosperms and the rests are Angiosperms. A general classification has been made according to the main vegetation types.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFloraen_US
dc.subjectFloraen_US
dc.subjectEuro-Siberian
dc.subjectEuxine
dc.titleArtvin-atila (hatilla) vadisi milli parkının vejetasyon yapısına genel bir bakışen_US
dc.title.alternativeA research on structure of vegetatıon of artvin-atila (hatilla) valley natıonal parken_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR154380en_US
dc.contributor.authorIDTR25282en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage71en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record