Show simple item record

dc.contributor.authorDemirci, Ali
dc.date.accessioned2017-09-18T12:36:06Z
dc.date.available2017-09-18T12:36:06Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationDemirci, A . (2011). SAF DOGU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. nordmanniana) ORMANLARINDA MESCERE KURULUSLARININ SAPTANMASI VE SİLVİKÜLTÜREL ÖNERİLER. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2 (1), 16-27. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29638en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25580
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1274
dc.description.abstractBu araştırma ile bozuk yapıdaki saf Doğu Karadeniz göknarı meşcerelerinin aktüel yapıları saptanarak altı tip ayırt edilmiştir. Bunlar; 1. Tip : Genç seçme meşcereleri, 2. Tip : Genç ve orta yaşlı seçme meşcereleri, 3. Tip : Orta yaşlı seçme meşcereleri, 4. Tip : Genç ve yaşlı seçme meşcereleri, 5. Tip : Yaşlı seçme meşcereleri ve 6. Tip : Tanımlanması güç seçme meşcereleridir. Bu tiplemelere göre, her meşcere tipinin kısa ya da uzun zaman aralığında ideal seçme meşcerelerine dönüştürülmesi için, üst, ara ve alt tabakalara uygulanması gereken müdahale şekilleri hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractWith this research actual structure of degraded East Blacksea fir stands were fixed and separated into six types. These are; 1. Type : Young selection stands, 2. Type : Young and Middle aged selection stands, 3. Type : Middle aged selection stands, 4. Type : Young and old selection stands, 5. Type : Old selection stands and 6. Type : Hard defined selection stands. According to these types, explanations about the silviculturel treatments which must be done for transforming each stand types into ideal selection stands in short or long time periods were done.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleSaf doğu karadeniz göknarı (abies nordmanniana (stev.) spach. subsp. nordmanniana) ormanlarında meşcere kuruluşlarının saptanması ve silvikültürel önerileren_US
dc.title.alternativeDetermınatıon of stand constıtutıons ın pure caucasıan fır (abies nordmanniana (stev.) spach. subsp. nordmanniana) forests and sılvıcultural suggestıonsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR11519en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage16en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record