Show simple item record

dc.contributor.authorSönmez, Turan
dc.contributor.authorBaşkent, Emin Zeki
dc.date.accessioned2017-09-19T08:27:55Z
dc.date.available2017-09-19T08:27:55Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationSönmez, T , Başkent, E . (2011). DEVELOPING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN FORESTRY: A MODEL APPLICATION. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 3 (1), 1-9. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29647en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25589
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1284
dc.description.abstractplumun giderek artan orman ürünleri ihtiyacının karşılanabilmesi ve aynı zamanda ormanların sunduğu çeşitli fonksiyonlardan toplumun faydalanabilmesi ancak düzenli ve sürekli bir işletmecilikle sağlanabilir. Böyle bir işletmeciliğin yapılabilmesi için ormancılık faaliyetlerinin günümüz bilgisayar teknolojisiyle desteklenerek izlenmesi gerekmektedir. Çağdaş ormancılığın altyapısını oluşturan ve ormancılık faaliyetlerinde kullanılan konumsal (grafik ve öznitelik) verilerin elde edilmesi ve bilgisayar ortamına aktarılarak Veri Tabanı Tasarımının (VTT) yapılması son derece önemlidir. Konumsal verilerin çeşitliliği, karmaşık yapısı ve çok sayıda olması, onların toplanması, depolanması, idaresi, sorgulanması ve analizi işlemlerini sistemli çözüme zorlamaktadır. Bu zorlukların çözümüne ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada konumsal veri tespiti, sınıflandırılması ve VTT kurulması çalışmaları bilgisayar yazılım, donanım ve insan gücünü bir araya getiren coğrafi bilgi sistemi (CBS) yardımıyla bir sistem yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe increasing demand for the forest resources and the variety of other forest values can only be satisfied through the practice of sustainable forest management. The present information technology provides ample opportunity to realize a sound forest management. Geographic information system (GIS), managing the spatial data (graphic and attribute), play and important role in establishing the necessary infrastructure to carry out forest management activities. It is therefore important to acquire the spatial data and carefully design the data base for it. Variety and the complexity of the spatial data, however, necessitate to develop a systematic approach to acquire, store, manage, query and analyze the spatial information. Here, we developed a preliminary database design including capturing and organizing spatial data as well as creating database schema and data dictionary towards the establishment of orest information system using GIS. We tested the data base in a small forest management unit.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCoğrafi Bilgi Sistemi (CBS)en_US
dc.subjectGeographic Information System (GIS)en_US
dc.subjectVeri Tabanıen_US
dc.subjectVeri Tabanı İşletim Sistemi (VTİS)en_US
dc.subjectKonumsal Veri Tabanı Tasarımı (KVTT)en_US
dc.subjectDatabaseen_US
dc.subjectDatabase Management System (DBMS)en_US
dc.subjectSpatial Database Design (SDD)en_US
dc.titleOrmancılıkta coğrafi bilgi sistemlerinin tasarımı ve model uygulamaen_US
dc.title.alternativeDevelopıng geographıc ınformatıon systems ın forestry: a model applıcatıonen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR29120en_US
dc.contributor.authorIDTR3678en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage9en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record