Show simple item record

dc.contributor.authorGedik, Tarık
dc.contributor.authorBatu, Canberk
dc.date.accessioned2017-09-26T08:22:53Z
dc.date.available2017-09-26T08:22:53Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.citationGedik, T , Batu, C . (2011). MONITORING OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN FOREST INDUSTRY (DÜZCE CASE). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 6 (1), 35-45. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29711en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25649
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1349
dc.description.abstractBu çalışmada, Düzce ili merkezinde yer alan ve orman ürünleri sanayinde faaliyette bulunan işletmeler incelenmiştir. Çalışmanın amacı Düzce’de faaliyette bulunan orman ürünleri işletmelerinin kalite güvence sistemlerinin neler olduğu, hangi standartlara sahip oldukları ve işletmelerin sahip oldukları kalite anlayışlarının ne olduğunu ortaya koymaktır. Yapılan araştırmada 21 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketin ilk kısmı işletme hakkındaki genel bilgileri kapsamaktadır. Daha sonraki kısımlarda işletmelerin ve çalışanların sahip oldukları kalite anlayışlarının ne ve nasıl olduğu ve işletmelerin kalite kontrol süreçlerini nasıl gördükleri araştırılmıştır. Yapılan anket çalışmasında 30 adet işletmeye ulaşılmış ve elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda işletmelerin çoğunun yenileme faaliyetinde bulunduğu görülmüştür. İşletmeler kalite konusunda sürekli arayışlar içindedir ve planlama sürecinde müşterilerinin görüşlerine önem vermektedirler.en_US
dc.description.abstractIn this study, forest industry firms in Düzce city centre were researched. The aim of this study is to investigate the quality assurance systems, standards and quality perceptions of forest industry firms. We used a questionnaire that includes 21 questions. First section of the questionnaire covered general features of the firm. Other sections queried quality perceptions of the firms and staff and quality control process in firms. 30 firms were included in this study and data were analyzed with SPSS statistical program. Evaluation of data revealed that most of the firms have been undertaken revision. Firms are actively seeking new quality approaches and considering the views of their customers in planning phase.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalite, kalite kontrol, Düzce, orman ürünleri sanayien_US
dc.subjectQuality, quality control, Düzce, forest products industryen_US
dc.titleOrman ürünleri sanayinde kalite güvence sistemlerinin izlenmesi (düzce ili örneği)en_US
dc.title.alternativeMonıtorıng of qualıty assurance systems ın forest ındustry (düzce case)en_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR27911en_US
dc.authoridTR118430en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record