Show simple item record

dc.contributor.authorÜçüncü, Kemal
dc.date.accessioned2017-09-26T08:27:39Z
dc.date.available2017-09-26T08:27:39Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationÜçüncü, K . (2011). ANALYSES OF DISTRIBUTION WOOD EQUILIBRIUM MOISTURE CONTENT INDOORS IN BLACKSEA REGION. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 6 (1), 46-58. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29712en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25650
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1350
dc.description.abstractBu çalışmada, Trabzon’da kaloriferle ısıtılan bina içerisinde 5 ağaç türü odununda rutubet değişimi incelenerek Karadeniz Bölgesinde odun denge rutubetinin dağılımı belirlenmiştir. Deneysel odun rutubeti grafiksel odun denge rutubeti aylık ortalamalarından yaklaşık % 0.5 daha yüksek olup, aralarında kuvvetli doğrusal ilişki (r2 = 0.99) bulunmuştur. Karadeniz Bölgesinde uzun yıllar iklim verilerine göre odun denge rutubeti yıllık ortalaması bina içi iklim koşullarında % 10.6 olarak bulunmuştur. Aylık odun denge rutubeti ortalamaları % 6.3 ile % 14.3 arasında değişmektedir. Odun denge rutubeti ortalamaları arasında aylar ve iller bakımından % 95 güven düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. Histerez etkisi ve odun denge rutubetindeki farklar dikkate alınarak, Karadeniz Bölgesinde bina içi iklim koşullarında kullanılacak odunların illere göre % 7 - 10 arasında sonuç rutubetine kadar kurutulması uygun görülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, wood equilibrium moisture content (EMC) distribution was determined for indoor in Blacksea Region by investigating wood moisture change on wood of five tree species in the central heated indoor conditions in Trabzon. In wiew of monthly average, experimental wood moisture was higher about 0.5 % than graphical wood equilibrium moisture content, and there was an effective relationship (r2 = 0.99) between experimental wood moisture and EMC. According to climate data for many years in Blacksea Regin, North cost of Turkey, annual average experimental wood moisture for indoor conditions were found 10.6 %. Monthly averages of wood equilibrium mositure content change between 6.3 % - 14.3 %. The averages of wood equilibrium moisture content showed significant monthly and regional differences with the rate of 95 % in terms of reliability. Taken into consideration the differences between the histeres effect and wood equilibrium moisture content, It’s recommended that wood to be used indoor conditions in proviences of Blacksea Region be dried up to the final wood moisture of 7 – 10 % to the regionsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOdun, odun denge rutubeti, bina içi iklim koşulları, Karadeniz Bölgesien_US
dc.subjectWood, equilibrium moisture content (EMC), indoors, Blecksea Regionen_US
dc.titleKaradeniz bölgesinde bina içi iklim koşullarında odun denge rutubeti dağılımının analizien_US
dc.title.alternativeAnalyses of dıstrıbutıon wood equılıbrıum moısture content ındoors ın blacksea regıonen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentKaradeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR28796en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage46en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record