Show simple item record

dc.contributor.authorEroğlu, Habip
dc.contributor.authorİmamoğlu, Sami
dc.contributor.authorAcar, Hafız Hulusi
dc.date.accessioned2017-09-27T09:03:02Z
dc.date.available2017-09-27T09:03:02Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationEroğlu, H , İmamoğlu, S , Acar, H . (2011). RE-UTILIZATION OF INORGANIC SOLID WASTE (LIME MUD) AS FOREST ROAD STABILIZER FROM THE CHEMICAL RECOVERY PROCESS IN KRAFT PULP MILL. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 6 (1), 146-154. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29723en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25661
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1361
dc.description.abstractÜretim sırasında ortaya çıkan atıkların sistemden uzaklaştırılması tüm kağıt hamuru ve kağıt fabrikalarının ortak kaygılarındandır. Atıkların bertarafında en iyi çözüm üretilen atık miktarının azaltılması ve/veya bu atıkların tekrar kullanılmasıdır. Kraft hamuru üreten kağıt hamuru fabrikalarında önemli atıklardan biri de kimyasal geri kazanma ünitesinde ortaya çıkan kireç çamurudur. Bu çalışmada kraft kağıt hamur fabrikalarının kimyasal geri kazanma ünitesinde ortaya çıkan kireç çamurunun özelliklerinin belirlenmesi ve alternatif bir yol olarak bu atıkların orman yollarında stabilizasyon amaçlı kullanılabilirliği incelenmiştir. Saman ve göl kamışı kullanarak kraft yöntemiyle kağıt hamuru üreten Seka–Afyon İşletmesi geri kazanma ünitesinde ortaya çıkan kireç çamuru yaklaşık % 47 rutubet oranıyla sağlanarak fiziksel ve kimyasal özellikleri standart metotlara uygun olarak belirlenmiştir. Hava kurusu haline getirilen kireç çamuru orman yolları üst yapısında kaplama tabakası oluşturmada katkılı çimentoya, alt yapıda ham zeminlerin stabilizasyonuna yönelik olarak da kumlu kil, balçıklı kil ve ağır killi zeminlere belirli oranlarda katılarak örnekler elde edilmiş ve bu örneklerin mühendislik özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak doğaya terk edilmeleri halinde çevresel ve ekonomik açılardan çeşitli zararlar oluşturan bu çamurların hem orman içi yolların kaplama tabakasında hem de taban zeminlerinde belirli oranlarda kullanılarak değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractWaste handling is a concern in all pulp and paper mills. Best available techniques for reducing waste is to minimize the generation of solid waste and/or reuse these materials, wherever practicable. One of the most important solid wastes is lime mud which is generated from the kraft pulping in its chemical recovery process. This paper explores the composition of lime mud resulting from the chemical recovery unite of kraft pulp mill and investigation of this waste for re-using beneficially on sub grade and pavement of forest road as a alternative disposal method. Lime mud obtained from the re-causticising process in SEKA pulp mill that utilizes wheat straw and reed as the principal raw material was supplied with % 47 water content and its chemical and physical characterisations was performed according to standard methods. Dried waste to environmental condition was mixed with certain amount to composite cement for using on pavement and sandy clay, loamy clay and clay soils for enriching forest road sub grade properties. In order to investigate the lime mud addition on pavement and sub grade properties necessary physical tests were performed. As a consequence this study reveals that while waste of lime mud causes environmental and economical problem with conventional disposal techniques and/or abandoning to environment, this waste can be used as good stabilisation materials on forest road sub-grade and pavement without any environmental problem.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKağıt endüstrisien_US
dc.subjectPulp and paper industryen_US
dc.subjectkatı atıken_US
dc.subjectgeri kazanımen_US
dc.subjectkireç çamuruen_US
dc.subjectkatkılı çimentoen_US
dc.subjectkaplama tabakasıen_US
dc.subjecttaban zeminien_US
dc.subjectorman yolları stabilizasyonuen_US
dc.subjectsolid wasteen_US
dc.subjectrecovery-reuseen_US
dc.subjectlime muden_US
dc.subjectcomposite cement, pavementen_US
dc.subjectsoil baseen_US
dc.subjectforest road stabilisationen_US
dc.titleKraft kağıt hamuru fabrikası kimyasal geri kazanma ünitesinde oluşan anorganik atığın (kireç çamuru) orman yolu stabilizasyonunda değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeRe-utılızatıon of ınorganıc solıd waste (lıme mud) as forest road stabılızer from the chemıcal recovery process ın kraft pulp mıllen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentArtvin Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR129269en_US
dc.contributor.authorIDTR10940en_US
dc.contributor.authorIDTR8504en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage146en_US
dc.identifier.endpage154en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record