Show simple item record

dc.contributor.authorEminağaoğlu, Zehra
dc.contributor.authorÇevik, Sonay
dc.date.accessioned2017-09-28T06:11:27Z
dc.date.available2017-09-28T06:11:27Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationEminağaoğlu, Z , Çevik, S . (2011). NATURE-RURAL SETTLEMENT INTERACTIONS. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7 (1), 28-40. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29734en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25672
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1370
dc.description.abstractDoğal çevrelerin korunması ve düzenlenmesi, insan-doğa ilişkilerinde genellikle doğa aleyhine ortaya çıkan gelişmelerle gündeme gelmektedir. Doğaya ilişkin konularda her ne kadar bireysel davranışlar ağırlık kazansa da, ekolojik sorunlar belli bir süre sonunda çevreye yayılarak bölgesel, hatta küresel sorunlara yol açmaktadır. Bu sebeple yaşadığımız çevrenin ekonomik, ekolojik, estetik değerlerinin sürdürülebilirlik ilkesi ile korunması ve kullanılması gerekmektedir. Doğanın ve çevrenin manzarası olan peyzaj, canlı ve cansız varlıklarla birlikte içinde yaşadığımız bütünü ifade etmektedir. Özellikle kentlerde gittikçe tahrip ve yok edilen peyzaj görüntüler, insanların doğa ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye zorlayarak, doğa ile uyumlu yaşam tarzının benimsenmesini gündeme getirmektedir. Bu çalışmada; insan-doğa ilişkilerinde doğaya uyum sağlayan ve doğal çevrenin kalitelerini olumlu olarak yaşamına, çevresine, konutuna sokabilen kırsal yerleşmeler incelenmektedir. Kırsal peyzajın önemli ögelerinden olan kırsal yerleşmelerin doğa ile birliktelikleri, yeşilin; gerek doku düzeyinde, gerekse mekan ögesi olarak konut ve yakın çevresindeki kullanımları çizim ve fotoğraflarla örneklenerek incelenmektedir.en_US
dc.description.abstractConservation and management of natural environments are generally brought up upon adverse developments against nature in the humannature interactions. Although individual actions are often considered to be more immediate innatıre-related issuesi ecologic problems tend to spread in time and lead to reginol or even global problems. For this reason, it stands imperative that economic, ecologic and aesthetic values of the environment we live in be protected and used sustainably. Being the scene of nature and the environment landscape signifies the whole with living and nonliving entities where we live in. Dameged and destroyed landscape scenes particularly in urban areas necessitaites the reconsideration of human-nature relations and nature-frendly life style. This study investigates the rural settlements that show harmony with nature and reflects qualities of natural environments on the dwellings. Particularly, with the examples of drawing and pictures it examines the associatiation of rural settlements with nature as well as the use of the green as an occasional or spacial elementen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKırsal yerleşmeleren_US
dc.subjectRural settlementsen_US
dc.subjectdoğal çevreleren_US
dc.subjectpeyzajen_US
dc.subjectnatural environmentsen_US
dc.subjectlandscepeen_US
dc.titleDoğa-kırsal yerleşme birlikteliklerien_US
dc.title.alternativeNature-rural settlement ınteractıonsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentArtvin Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR121304en_US
dc.contributor.authorIDTR203046en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage28en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record