Show simple item record

dc.contributor.authorDemirkır, Cenk
dc.contributor.authorÇolak, Semra
dc.date.accessioned2017-09-28T06:19:06Z
dc.date.available2017-09-28T06:19:06Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationDemirkır, C , Çolak, S . (2011). REUSE OF WOOD BASED SOLID WASTE IN PANEL PRODUCTION INDUSTRY. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7 (1), 41-50. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29728en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25666
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1371
dc.description.abstractOdun; pek çok alanda kullanılan, yüksek değerli ve kullanışlı bir malzemedir. Bu nedenle odun kökenli atıklar toplam atıklar içinde miktar ve çeşitlilik açısından oldukça büyük bir yer tutmaktadır. Kullanım alanındaki artışa paralel olarak artan hammadde talebi, dünya orman alanlarının hızla yok edilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle; odun işleyen endüstriler için hammadde önemli bir sorun haline gelmektedir. Özellikle yonga levha ve lif levha üretimi için hammadde alternatifleri arasında son yıllarda çevreye olan katkısı da göz önüne alındığında kullanılmış odun ve odundan üretilen kullanılmış malzemelerin geri kazanılması çalışmaları dikkat çekmektedir. Ayrıca atık odun materyallerinin boş alanlara bırakılmasının sosyopolitik ve çevresel açıdan iyi bir seçenek olmadığı genel olarak kabul görmekte ve ülkelerin açık alan vergilerini artırmasının altındaki başlıca sebep de bu olmaktadır.Bu çalışmada; hem çevre hem de hammadde sorununa ortak bir çözüm olması bakımından odun kökenli atıkların geri dönüşüm yöntemleri araştırılmıştır. Yeniden kullanım, doğrudan geri dönüşüm, dolaylı geri dönüşüm ve enerji oluşturma gibi geri dönüşüm yöntemlerinden doğrudan geri dönüşüm ile ilgili çalışmalar üzerinde durulmuştur.en_US
dc.description.abstractWood, a material with high value and useful, is used in many areas. Therefore, wood based waste has a high ratio in total waste in terms of quantity and variety. Increasing demand on the raw material parallel to the rise of wood usage area has cause to decrease in the forest area of the world. Therefore, raw material for wood panel industries is being more serious problem. When the contribution in environment is taken into consideration, recycling researches of wood wastes among the raw materials alternatives for particleboard and fibreboard production is attracted attention. It is generally agreed that the landfill of wood waste materials is not the best option both from a socio-political and environmental viewpoint. This is the primary reasoning behind countries introducing a landfill tax to discourage this option.This study was focused on the studies related to the recycling methods towards the usage of wood based waste materials in panel production sector to resolve environmental and raw material problems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAtık odun, odun atıklarının geri dönüşümü, doğrudan geri dönüşüm metotları, hammadde ve çevre sorunlarıen_US
dc.subjectWood waste, recycling of wood waste, direct recycling methods, raw material and environment problemsen_US
dc.titleOdun kökenli atıkların levha endüstrisinde yeniden kullanım imkanlarıen_US
dc.title.alternativeReuse of wood based solıd waste ın panel productıon ındustryen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentKaradeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDTR19481en_US
dc.contributor.authorIDTR1475en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record