Show simple item record

dc.contributor.authorGül, Ebru
dc.contributor.authorAbay, Gökhan
dc.contributor.authorKuter, Nazan
dc.date.accessioned2017-09-28T07:04:07Z
dc.date.available2017-09-28T07:04:07Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.citationGül, E , Abay, G , Kuter, N . (2011). TREES AND SHRUBS IN THE PARKS AND GARDENS OF ÇANKIRI. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7 (1), 60-68. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29730en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25668
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1373
dc.description.abstractBu çalışmada, Çankırı kent merkezinde bulunan park ve bahçeler belirlenerek kent parkları, resmi kurum bahçeleri ve yol ağaçlandırmalarında kullanılan ağaç ve çalı türlerinin saptanması amaçlanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda Çankırı’nın doğal yapısı ve iklimine uyum sağlamış ağaç ve çalı türlerinden 28 familyaya ait 51 cins ve buna bağlı 68 takson saptanmıştır. Sonuç olarak, bu türlerin bitkisel tasarım ilkelerine uygun olarak kullanılmaları gerektiği vurgulanarak, uygulamalara yönelik sorunlar ortaya konmuş ve çözüm önerileri geliştirilmiştiren_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to determine that the trees and shrubs used in the parks, gardens and along boulevards in the city center of Çankırı. According to this research, 68 taxa belonging to 51 genera and 28 families of shrubs and trees that are adapted to the climatic and environmental conditions of Çankırı were assigned. As a result, it is emphasized that these species should be used in compliance with the basics of designing of plants. Besides, some kind of difficulties encountered during applications was stated and their remedies were proposed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPark, bahçe, bitki materyali, Çankırıen_US
dc.subjectPark, garden, plant material, Çankırıen_US
dc.titleÇankırı kenti park ve bahçelerindeki ağaç ve çalı türleren_US
dc.title.alternativeTrees and shrubs ın the parks and gardens of çankırıen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR111685en_US
dc.authoridTR16917en_US
dc.authoridTR35297en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage60en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherAnkara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesien_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record