Show simple item record

dc.contributor.authorAkyüz, Kadri Cemil
dc.contributor.authorYıldırım, İbrahim
dc.date.accessioned2017-09-29T06:23:45Z
dc.date.available2017-09-29T06:23:45Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationAkyüz, K , Yıldırım, İ . (2011). PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRY IN EUROPEAN UNION PROCESS. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7 (2), 159-171. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2257/29738en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25676
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1380
dc.description.abstractTürkiye yönünü Avrupa’ya çevirdiği bu dönemde sahip olduğu öz kaynakların kıymetini bilip onları en iyi şekilde değerlendirmelidir. Bu nedenle ülkenin sahip olduğu ekonomik potansiyel iyi bir şekilde analiz edilmelidir. Ülkelerin gelişimi ve istenilen kalkınmışlık seviyelerine ulaşmada, kendi güçlerinin iyi bilinmesi ve bu güçten azami düzeyde yararlanabilmek için gerekli adımlarında bu yönde atılması büyük bir öneme sahiptir. Mevcut potansiyel içinde, ekonomik hayatın en etkin alanını oluşturan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve bu işletmeler içersinde önemli bir konuma sahip bulunan orman ürünleri sanayine gereken önem ve destek verilmelidir. Bu çalışmada orman ürünleri sanayi bünyesinde bulunan kağıt ve karton endüstrisine ait bazı ürün gruplarının Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde ne durumda bulunduğu ve rekabet durumu ele alınmıştır. Bu bağlamda çok boyutlu istatistiki yöntemlerden olan aşamalı kümeleme analizi ve ayırma analizi yöntemleri kullanılmıştır.en_US
dc.description.abstractTurkey should benefit from its own resources by realizing their value in the period that it turned its face to Europe. Therefore, the economical potential of the country should be analyzed thoroughly. Knowing its own strength and taking the necessary steps to this effect in order to take the fullest advantage of the strength are of vital importance for the countries in attaining the development level. Within the existing potential, the necessary importance and support should be given to small and medium enterprises that are forming the most effective part of the economic life and to the forest products industry which has a significant position among these enterprises. In this study, certain product groups belonging to paper and paperboard industry situated in forest products industry were discussed what situation they are in Turkey and European Union countries and competition position. In this context, hierarchical cluster analysis and discriminant analysis being of multidimensional statistical methods were used.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman ürünleri sanayien_US
dc.subjectForest products industryen_US
dc.subjectkağıt ve karton endüstrisien_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectAşamalı Kümeleme Analizien_US
dc.subjectAyırma Analizien_US
dc.subjectpaper and paperboard industryen_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectHierarchical Cluster Analysisen_US
dc.subjectDiscriminant Analysisen_US
dc.titleAvrupa birliği sürecinde kağıt ve karton endüstrisien_US
dc.title.alternativePaper and paperboard ındustry ın european unıon processen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentKaradeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDTR11701en_US
dc.contributor.authorIDTR12134en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage159en_US
dc.identifier.endpage171en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record