Show simple item record

dc.contributor.authorGöktürk, Temel
dc.contributor.authorArtvinli, Taner
dc.contributor.authorBucak, Faruk
dc.date.accessioned2017-10-02T06:48:56Z
dc.date.available2017-10-02T06:48:56Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationGöktürk, T , Artvinli, T , Bucak, F . (2011). AVIFAUNA OF ARTVİN. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1), 33-43. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29744en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25682
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1392
dc.description.abstractTürkiye’nin önemli kuG göç yollarından biri de Artvin’deki Çoruh Nehri Vadisi’dir. Bu çalıGmada, Artvin avifaunası incelenmiGtir. Bu çalıGmanın amaçları; yörenin kuG türleri hakkında gerekli bilgiyi sağlamak, populasyonlarının korunmasına yardımcı olmak ve tür çeGitliliği hakkında verileri ortaya koymaktır. gubat 2004 - Ağustos 2007 tarihleri arasında yapılan gözlemler sonucu 17 takıma ve 47 familyaya ait toplam 216 kuG türü kaydedilmiGtir. Tespit edilen 216 kuG türünden 87 türün yerli, diğerlerinin ise göçmen olduğu belirlenmiGtir.en_US
dc.description.abstractThe Coruh River Valley in Artvin is one of the important migration ways for birds in Turkey. In this study, the avifauna of Artvin was investigated. Purposes of this study were to gather information about bird species, help to conserve their populations and provide data regarding species diversity. From the observations conducted between February 2004 and August 2007, 216 bird species belonging to 47 families and 17 orders were recorded. Out of these 216 species, it was determined that while 87 of them were residents, others were migrantsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇoruh Nehri Vadisien_US
dc.subjectThe Coruh River Valleyen_US
dc.subjectKuş çeşitliliği
dc.subjectArtvin
dc.subjectAvifauna
dc.titleArtvin kuş faunasıen_US
dc.title.alternativeAvıfauna of artvinen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisi
dc.contributor.departmentOrman Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDTR26231en_US
dc.identifier.volume9
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage43
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record