Show simple item record

dc.contributor.authorLehtijarvi, H. T. Doğmuş
dc.contributor.authorLehtijarvi, A.
dc.contributor.authorOskay, Funda
dc.contributor.authorAday, Ayşe Gülden
dc.contributor.authorKaradeniz, M.
dc.date.accessioned2017-10-02T13:34:41Z
dc.date.available2017-10-02T13:34:41Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationDoğmuş Lehtijarvi, H , Lehtijarvi, A , Oskay, F , Aday, A , Karadeniz, M . (2011). INCIDENCE OF ANNOSUM ROOT AND BUT ROT ON ABIES BORNMULLERIANA AND ABIES CILICICA. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1), 111-120. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29753en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25691
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1401
dc.description.abstractBu çalışma 2008 yılında, Annosum kök ve alt gövde çürüklüğünün Abies bornmülleriana ve Abies cilicica meşcereleri üzerinde yoğunluğunu belirlemek üzere gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Bolu ve Antalya (Akseki) illerinde, 3 meşcerede arazi sörveyleri yapılmıştır. Göknar ağaçlarından alınan disk ve disk parçalarından oluşan 255 örnek, laboratuar koşullarında Heterobasidion türlerinin eşeysiz döneminin (Spiniger meineckellus (Olson) Stalpers) varlığı açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; A. bornmülleriana’ nın saf ve karışık meşcerelerinde hastalık yoğunluğu sırasıyla % 28.2 ve % 18.8, A. cilicica meşceresinde ise bu oran % 11.5 olarak bulunmuştur. Bunun yanında, A. cilicica’ dan kesilen disklerin % 78,5’inde görülen bulaşmanın havadan ulaşan sporlar aracılığı ile olduğu sonucuna varılmıştıren_US
dc.description.abstractThe present study was carried out during 2008 in order to determine the presence of Annosum root and butt rot on living Abies bornmülleriana and Abies cilicica trees in 3 different stands located in Bolu and Antalya (Akseki) provinces. Totally, 255 wood samples, taken from fresh stump surfaces of fir trees just after felling, were carried to laboratory and examined for the existence of the anamorph stage of Heterobasidion (Spiniger meineckellus (Olson) Stalpers) species. Disease incidence was 28.2% and 18.8% on the pure and mixed stands of A. bornmülleriana in Bolu, respectively, and 11.5% on the pure A. cilicica stand in Akseki. It is concluded that 78.5 % of discs cut from A. cilicica were contaminated by airborne spores of the fungus.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnnosum kök çürüklüğüen_US
dc.subjectAnnosum root roten_US
dc.subjectYoğunluken_US
dc.subjectOdun disklerien_US
dc.subjectUludağ göknarıen_US
dc.subjectToros göknarıen_US
dc.subjectincidenceen_US
dc.subjectwood discsen_US
dc.subjectUludağ firen_US
dc.subjectToros firen_US
dc.titleAnnosum kök ve alt gövde çürüklüğünün abies bornmülleriana ve abies cilicica meşcerelerinde yoğunluğunun belirlenmesien_US
dc.title.alternativeIncıdence of annosum root and but rot on abıes bornmullerıana and abıes cılıcıcaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentSüleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR20910
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage111en_US
dc.identifier.endpage120en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record