Show simple item record

dc.contributor.authorDönmez, Yasin
dc.contributor.authorGökyer, Ercan
dc.contributor.authorYazgan, Mehmet Ertuğrul
dc.date.accessioned2017-10-10T11:32:17Z
dc.date.available2017-10-10T11:32:17Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationDönmez, Y , Gökyer, E , Yazgan, M . (2012). On a Research of Biosphere Reserve Areas Planning, Case of Lake Seyfe. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13 (1), 128-141. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29842en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25787
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1464
dc.description.abstractBiyosfer rezervi; UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)’nun insan ve Biyosfer Programı içerisinde yer alan uluslar arası öneme sahip karasal ve/veya kıyı ekosistemlerine sahip alanlardır. Biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığı arasındaki ilişkinin sürdürülebilir bir şekilde çözülmesine yönelik temel bir yaklaşımdır. Seyfe Gölü ve çevresi doğal hayatı korumaya yönelik çalışmalar sonucunda farklı koruma statüleri ile koruma altına alınmıştır. Bu çalışmada Seyfe gölünün, sahip olduğu koruma statülerinden farklı olarak, biyosfer rezervi olarak planlanması yönünde değerlendirilmelerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractBiosphere reserve which has international significance and located within the UNESCO Man and the Biosphere Programme which has terrestrial and/or areas of coastal ecosystems. Conservation of biological diversity is a fundamental approach to solve the continuity of relationship between cultural values and economic development in a sustainable manner. Lake Seyfe and its environs were protected under different protection status as a result of wild life conservation studies. In this study, the lake Seyfe was analyzed as biosphere reserve.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyosfer rezervien_US
dc.subjectBiosphere reserveen_US
dc.subjectSeyfe Gölüen_US
dc.subjectsulak alanlaren_US
dc.subjectKırşehiren_US
dc.subjectSWOT analizien_US
dc.subjectLake Seyfeen_US
dc.subjectwetlandsen_US
dc.subjectKırşehiren_US
dc.subjectSWOT analysisen_US
dc.titleSeyfe gölü örneği’nde biyosfer rezervi alanların planlanması üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeOn a research of biosphere reserve areas planning, case of lake Seyfeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR37012en_US
dc.authoridTR7595en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage128en_US
dc.identifier.endpage141en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKara Kuvvetleri Komutanlığıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record