Show simple item record

dc.contributor.authorYardibi, Mert
dc.contributor.authorTozlu, Göksel
dc.date.accessioned2017-10-23T11:05:58Z
dc.date.available2017-10-23T11:05:58Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationTozlu, G , Yardibi, M . (2013). Faunistic Studies on Species of Buprestidae, Cerambycidae and Curculionidae (Coleoptera) in Karabük Province. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (1), 136-161. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29878en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25831
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1491
dc.description.abstractBu çalışma ile Karabük ili Buprestidae, Cerambycidae ve Curculionidae (Coleoptera) faunasının belirlenmesi amaçlanmıştır. 2008-2009 yıllarında Merkez, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice’de yürütülen arazi çalışmaları sonucunda Buprestidae’den 11, Cerambycidae’den 20 ve Curculionidae’den de 9 olmak üzere toplam 40 tür ve alttür tespit edilmiştir. Bu türlerden; Chalcophora mariana (Linnaeus), Anthaxia nigrojubata nigrojubata Roubal, Buprestis haemorrhoidalis araratica Marseul, Buprestis octoguttata Linnaeus, Prionus coriarius (Linnaeus), Rhagium inquisitor (Linnaeus), Chlorophorus robustior Pic, Purpuricenus budensis (Gotz), Larinus latus (Herbst) ve Larinus syriacus Gyllenhal türleri diğerlerinden daha yüksek populasyon oluşturmaktadır. Çalışmada belirlenen Buprestidae ve Cerambycidae türlerinin hemen hemen tamamı özellikle orman ağaçlarında zarar yapan türler durumunda iken, Curculionidae türleri Pissodes piceae (Illiger) hariç, Cardueae (Asteraceae) tribüsüne mensup bazı yabancı otların biyolojik mücadelesinde büyük önem arz etmektedir.en_US
dc.description.abstractAim of this study is to determine fauna of the families of Buprestidae, Cerambycidae and Curculionidae (Coleoptera) in the province of Karabük. Field investigations were conducted in central Province, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, and Yenice districts in 2008 and 2009. Totally 40 species and subspecies were determined belonging to Buprestidae (11 species), Cerambycidae (20) and Curculionidae (9) families in this study. Of the species, Chalcophora mariana (Linnaeus), Anthaxia nigrojubata nigrojubata Roubal, Buprestis haemorrhoidalis araratica Marseul, Buprestis octoguttata Linnaeus, Prionus coriarius (Linnaeus), Rhagium inquisitor (Linnaeus), Chlorophorus robustior Pic, Purpuricenus budensis (Gotz), Larinus latus (Herbst) and Larinus syriacus Gyllenhal are having higher population than others. In this study, while nearly all species belonging to Buprestidae and Cerambycidae are forest pest, species of the Curculionidae except for Pissodes piceae (Illiger) are important potential biological control agents for some weeds in the tribe Cardueae (Asteraceae).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerambycidaeen_US
dc.subjectCurculionidae (Coleoptera)en_US
dc.subjectFaunaen_US
dc.subjectKarabüken_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectBuprestidaeen_US
dc.titleKarabük ili buprestidae, cerambycidae ve curculionidae (coleoptera) türleri üzerinde faunistik çalışmalaren_US
dc.title.alternativeFaunistic studies on species of buprestidae, cerambycidae and curculionidae (coleoptera) in Karabük provinceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR23715en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage136en_US
dc.identifier.endpage161en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherAtatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record