Show simple item record

dc.contributor.authorTopaloğlu, Elif
dc.contributor.authorAy, Nurgül
dc.contributor.authorAltun, Lokman
dc.date.accessioned2017-10-23T12:09:49Z
dc.date.available2017-10-23T12:09:49Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationTopaloğlu, E , Ay, N , Altun, L . (2013). Effect of Altitude and Aspect on Wood-Water Relations of Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Wood. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (2), 180-190. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29886en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25835
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1495
dc.description.abstractBu çalışmada yetişme yeri faktörlerinden denizden yükseklik ve bakının Doğu Kayını’nın (Fagus orientalis Lipsky.) odun-su ilişkileri üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırma bölgesinde, beş yükselti basamağı ve iki bakı grubu oluşturulmuş ve toplam 20 adet ağaç kesilmiştir. Odun-su ilişkilerini belirlemek için hacim yoğunluk değeri, lif doygunluk noktası rutubeti, odunun içerisine alabileceği en yüksek su miktarı, daralma ve genişleme yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; %95 güven düzeyi ile yükseltinin hacim yoğunluk değeri, daralma ve genişleme yüzdeleri, lif doygunluk noktası rutubeti ve en yüksek odun rutubeti üzerine etkisinin olduğu; bakının hacim yoğunluk değeri, teğet ve radyal yönde daralma yüzdesi, hacimsel daralma yüzdesi, teğet ve lifler yönünde genişleme yüzdesi, lif doygunluk noktası rutubeti ve en yüksek odun rutubeti üzerine etkisinin olduğu; lifler yönünde daralma yüzdesi, radyal yönde genişleme yüzdesi ve hacimsel genişleme yüzdesi üzerine etkisinin olmadığı belirlenmiştir. En düşük değerlerin yer aldığı kuzey bakı ve birinci yükselti basamağının bu ağaç türünün masif olarak kullanılacağı yerler için en uygun yetişme yeri olduğu söylenebiliren_US
dc.description.abstractEffects of altitude and aspect on wood-water relations in Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky.) were studied. Study area divided into five altitude steps and two aspect groups, total of 20 trees were cut off. In order to determine the wood-water relations; volume density value, fiber saturation point, maximum moisture content, and shrinkage and swelling percentages were determined. According to results, with 95% significance level (p<0,05), altitude affects volume density value, shrinkage and swelling percentages, fiber saturation point and maximum moisture content; aspect affects volume density value, tangential and radial shrinkage percentages, volumetric shrinkage percentage, tangential and longitudinal swelling percentages, fiber saturation point and maximum moisture content while it has no effect on longitudinal shrinkage percentage, radial and volumetric swelling percentages. Results demonstrated that northern aspect and first altitude step has the lowest values, thus, this aspect and altitude step making a suitable place for this tree species to be used as solid wood.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBakıen_US
dc.subjectDoğu Kayınıen_US
dc.subjectOdun-Su İlişkisien_US
dc.subjectAltitudeen_US
dc.subjectAspecten_US
dc.subjectOriental Beechen_US
dc.subjectWood-Water Relationen_US
dc.subjectDenizden Yüksekliken_US
dc.subjectAltitudeen_US
dc.titleDenizden yükseklik ve bakının doğu kayını’nın (fagus orientalis lipsky.) odunsu ilişkileri üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of altitude and aspect on wood-water relations of beech (fagus orientalis lipsky.) wooden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0003-4736-8702en_US
dc.authoridTR31924en_US
dc.authoridTR4124en_US
dc.authoridTR150887en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage180en_US
dc.identifier.endpage190en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record