Show simple item record

dc.contributor.authorYolasığmaz, Hacı Ahmet
dc.contributor.authorÇavdar, Burak
dc.contributor.authorYılmaz, Rahmi
dc.contributor.authorDemirci, Ufuk
dc.contributor.authorAydın, İnci Zeynep
dc.date.accessioned2017-11-01T08:16:23Z
dc.date.available2017-11-01T08:16:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationYılmaz, R , Çavdar, B , Yolasığmaz, H , Demirci, U , Aydın, İ . (2016). Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17 (2), 163-176. DOI: 10.17474/acuofd.41293en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/234088
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1569
dc.description.abstractBu araştırmada; Artvin Orman Bölge Müdürlüğü örneğinden hareketle ilgi gruplarının temel unsuru olan ve planları uygulayan orman işletme şeflerinin planlamaya bakış açılarını ortaya koymak, planların hazırlanması ve uygulama sürecinde karşılaşılan bazı sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan 31 orman işletme şefi ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre planlama sürecinde; katılımcılık sürecinin işletildiği, envanter sürecinde orman fonksiyonlarının ayrılmasında belirli ölçüt ve göstergelerin benimsendiği ve planlamada dikkate alındığı, özellikle meşcere parametrelerinin doğru şekilde belirlendiği görülmüştür. Yine planlamada endemik, nadir ve nesli tehlike altında olan hedef bitki ve yaban hayvanı türlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı, odun dışı orman ürünlerine ilişkin değerlendirmelerin ise yetersiz olduğu görüşü öne çıkmaktadır. Ayrıca silvikültür planlarının olmaması ya da yetersizliği, orman işletme şefliklerinin alanlarının büyük olması, orman idaresi ile yerel halk arasındaki ilişkiler konusunda sorunların yaşandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Planlama sürecine katılan diğer ilgi gruplarını da dahil eden çalışmalar yapılarak, çalışmanın kapsamını genişleterek ve farklı orman bölge müdürlüklerinde benzer çalışmalar gerçekleştirerek, planlama sürecinde hem bölgesel hem de yerel anlamdaki ortak noktalar ya da farklılıklar ortaya konulabilir, buna bağlı olarak yeni stratejiler geliştirilebilir.en_US
dc.description.abstractIn this study, based on the example of Artvin Regional Directorate of Forestry, it is aimed to display the viewpoints of forest administration chief officers as regards planning who are the basic elements of interest groups and who implement plans, determine their opinions about the problems they encounter during preparation and application phases of plans, and develop solution proposals. Within this study a survey was performed with 31 forest administration chief officers in Artvin Regional Directorate of Forestry. According to the survey results, at planning phase it has been seen that participatory processes are put into force, certain criteria and indicators are adopted in differentiating between forest functions at inventory stage, which were also taken into consideration during planning, and in particularly stand parameters were determined accurately. Also during planning phase, it is believed that, endemic, rare and endangered targeted plant and wild animal species are evaluated, whereas non-wood forest types suffer from a lack of evaluation. In addition, it was concluded that lack or insufficiency of silviculture plans, the size of forest administration chiefdom and relations problems between forest administration and local people were being experienced. By integrating other interest groups to planning process, widening the scope of the sudty and realizing similar studies in different regional directorates of forestry, we can determine common points and differences and by this way new strategies can be developed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.17474/acuofd.41293en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman amenajman planıen_US
dc.subjectForest management plansen_US
dc.subjectorman işletme şeflerien_US
dc.subjectArtvin Orman Bölge Müdürlüğüen_US
dc.subjectArtvin Regional Directorate of Forestryen_US
dc.subjectforest administration chief officeren_US
dc.titleArtvin orman bölge müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşlerien_US
dc.title.alternativeOpinions of forest administration chief officers in Artvin regional directorate of forestry about preparation and application phases of forest management plansen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisi
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR119500en_US
dc.contributor.authorIDTR119922en_US
dc.contributor.authorIDTR123264en_US
dc.contributor.authorIDTR118291en_US
dc.contributor.authorIDTR38804en_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage163en_US
dc.identifier.endpage176en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record