Show simple item record

dc.contributor.authorÜçüncü, Kemal
dc.contributor.authorAydın, Aytaç
dc.contributor.authorMalkoçoğlu, Abdulkadir
dc.contributor.authorAy, Nurgül
dc.date.accessioned2017-11-02T13:18:01Z
dc.date.available2017-11-02T13:18:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationÜçüncü, K , Aydın, A , Malkoçoğlu, A , Ay, N . (2017). Bina içi iklim koşullarında verniklenmiş bazı ağaç türü odunları rutubet miktarının değişimi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18 (2), 192-200. DOI: 10.17474/artvinofd.315555en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/357416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1600
dc.description.abstractBu araştırmada, verniklenmiş Karakavak (Populus nigra) ve Sarıçam (Pinus silvestris L.) ağaç türü odunlarının Trabzon’da (Türkiye) merkezi ısıtma uygulanan bina içi iklim koşullarında rutubet değişimi incelenmiştir. Bu amaçla; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni yerleşkesinde yetiştirilen her iki ağaç türü odunlarından uzunlukları 300 mm, enine kesitleri 12.5 mm ve 25 mm teğet ve radyal, 25 mm ve 50 mm kare kesitli olmak üzere odun örnekleri elde edilmiştir. Araştırmada ayrıca verniklenmemiş referans odun örnekleri kullanılmıştır. Odun rutubeti tartı metodu, odun denge rutubeti HailwoodHorrobin modeli ve bina içi iklim koşullarında havanın bağıl nemi nemli hava termodinamiği bağıntıları ile belirlenmiştir. Sonuç olarak; verniklenmiş odun örneklerinin rutubeti ile denge rutubeti, sıcaklık ve bağıl nem arasında kuvvetli ilişkilerin olduğu görülmüştür. Aynı iklim koşullarında, verniklenmiş odunların rutubeti verniklenmemiş odunların rutubetinden yüksek bulunmuştur. Aylık rutubet ortalamaları arasındaki fark, verniklenmiş odunlarda verniklenmemiş odunlara oranla daha düşük çıkmıştır. Bu sonuçlara göre; odunun kurutulmasında belirlenecek sonuç rutubetinin, odun denge rutubetine oranla daha yüksek seçilmesinin uygun olacağı belirtilebilir. Böyle bir uygulama, aynı zamanda kurutma giderlerini de azaltacaktır. Ayrıca, verniklenmiş odunlarda rutubet değişim aralığının düşük olması çalışmayı azaltıcı yönde etkileyeceğinden, çeşitli uygulamalarda odunun verniklenerek kullanılması gerekliliği önerilebilir.en_US
dc.description.abstractIn this study, moisture change of varnished wood of black poplar (Populus nigra) and yellow pine (Pinus silvestris L.) used in indoor climate conditions with central heating in Trabzon (Turkey) were investigated. 300 mm length wood specimens, with cross section of 12.5 mm in tangential and in radial and with the square sections of 25mm and 50 mm, were obtained from two species grown in Kanuni Campus of the Karadeniz Technical University. In this research, un-varnished wood samples were also used for reference. The wood moisture content was determined by the weighing method, the wood equilibrium moisture content by the Hailwood-Horrobin equation, and the relative humidity in the indoor climatic conditions by humid air thermodynamic principles. As a result; it was observed that the moisture content of varnished wood samples has a strong relationship with equilibrium moisture content, temperature and relative humidity. It was found that the moisture content of varnished woods was higher than the moisture content of un-varnished woods in the same climatic conditions. It was observed that the difference between the monthly average moisture content was lower in varnished woods in proportion to un-varnished woods. According to these results, it can be indicated that it would be more appropriate to select higher moisture content in the drying of wood than the equilibrium moisture content. Such an application would also reduce drying costs. Further, it can be recommended to use varnished wood in various applications because the low change range of average moisture content can affect the swelling or shrinking of wood.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.17474/artvinofd.315555en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBina içi iklim koşulları
dc.subjectOdun
dc.subjectOdun rutubeti
dc.subjectVernikleme
dc.subjectIndoor climatic conditions
dc.subjectWood
dc.subjectVarnishing
dc.subjectWood moisture content
dc.titleBina içi iklim koşullarında verniklenmiş bazı ağaç türü odunları rutubet miktarının değişimien_US
dc.title.alternativeVariation of moisture content of some varnished woods in indoor climatic conditionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR28796en_US
dc.contributor.authorIDTR154293en_US
dc.contributor.authorIDTR154291en_US
dc.contributor.authorIDTR4124en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage192en_US
dc.identifier.endpage200en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record