Show simple item record

dc.contributor.authorBahadır, Sedat
dc.date.accessioned2018-02-26T08:29:51Z
dc.date.available2018-02-26T08:29:51Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationBahadır, S. (2017). Köroğlunun artvin iline bağlı şavşat rivayeti ve ardanuç yansımaları. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 11, 168-181.en_US
dc.identifier.urihttp://www.turukdergisi.com/Makaleler/1223183514_17%20Sedat%20Bahad%C4%B1r%20168-181.pdf.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1629
dc.description.abstractTürk Edebiyatında önemli bir yer alan sözlü ürünlerimizden biri de nesilden nesile aktarılan destanlardır. Bu destanlar içerisinde kendisine geniş bir coğrafya içinde yer bulan Köroğlu destanıdır. Bu destanın Anadolu ve Asya sahasında birçok rivayeti bulunmaktadır. Böylesine geniş bir coğrafyaya dağılmasının sebeplerinden biri de Köroğlu’nun, halkın içinden çıkıp hak arama mücadelesine girmesidir, diyebiliriz. Artvin ilçelerinden Şavşat’ta Köroğlu’na ait hikâyeler günümüzde yaşlı kaynak kişilerin hafızasında yaşamakta ve gittikleri yerlerde kültürümüzün tekrar yeşermesine vesile olmaktadır. Ardanuç ilçesinde de Köroğlu’na ait birkaç motif bulunmaktadır. Bu motifler Mustafa Âdil Özder tarafından derlenmiştir. Derlenmiş olan bu Şavşat rivayetinde Türklere ait olan inanç sistemi, ahlaki değerler, kahramanlık duygusu ve değer yargıları ile birlikte birçok sosyo-kültürel özelliğin yaşadığını görmekteyiz. Bu özellikler, çeşitli motifler ışığında incelenmiştiren_US
dc.description.abstractOne of our oral literature work has an important place in Turkish Literature is epics that are transmitted to next generations. Epic of Köroğlu is an epic which has a larger geographic area in these epics. This epic has many stories in Anatolia and Asia fields. And one of the reasons this epic has such a large area is that Köroğlu is someone from public and he started a struggle of searching for rights. The stories of Köroğlu are still alive on old source people in one of Artvin’s towns Şavşat this cause that our culture to come alive again wherever they go. There are also a few motives of Köroğlu in Ardanuç, Artvin. These motives are collected by Mustafa Âdil Özder. In these collected epics, we can see that the belief system of Turks, moral values, sense of heroism and values and also many socio- cultural features are exist. These features are studied with various motives.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKöroğluen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectŞavşaten_US
dc.subjectArdanuçen_US
dc.subjectDestanen_US
dc.subjectKahramanlıken_US
dc.subjectEpicen_US
dc.subjectHeroismen_US
dc.titleKöroğlunun Artvin iline bağlı Şavşat rivayeti ve Ardanuç yansımalarıen_US
dc.title.alternativeThe story of Köroğlu in Artvin province's towns Şavşat and Ardanuçen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.authoridTR190520en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage168en_US
dc.identifier.endpage181en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBahadır, Sedaten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record