Show simple item record

dc.contributor.authorAbdurrahman, Ece
dc.date.accessioned2018-05-14T12:02:08Z
dc.date.available2018-05-14T12:02:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationECE, A . (2017). Cabir b. Abdullah’ın Siyasî Kişiliği ve Dönemin Tartışmalı Konuları Karşısındaki Tutumu. Akademik-Us, 1 (2), 105-132. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akademikus/issue/32943/366777en_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/384137
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1655
dc.description.abstractHicrî birinci asır, İslam’ın sınırlarının hızla genişlediği bir asır olmanın yanında, Müslümanlar üzerinde etkilerinin halen devam ettiği birçok siyasî olay ve tartışmalı konuların gündeme geldiği önemli bir dönemdir. Bu dönemin en önemli aktörleri şüphesiz sahâbîlerdir. O dönemin siyâsî olaylarına şahit olmuş sahâbîleri ve sergiledikleri tavırlarını bilmek, hem Kur’an ve Sünnet’i doğru anlamaya hem de söz konusu dönemin siyasi ve sosyal hadislerini daha doğru analiz etmeye katkı sağlayacaktır. Câbir b. Abdullâh, Medine’li ilk Müslümanlardan biri olmanın yanında Resûlullah’ın (s.a.s.) vefatından sonra da uzun bir ömür yaşamış ve ilmiyle de kendi isminden söz ettirmiş sahâbenin önde gelenlerinden biridir. Bu çalışmada, Hicrî birinci asrın ilk üççeyreğinde yaşanan siyasî hadiselere tanık olan bu sahâbînin, siyasî kişiliği ve o dönemde ortaya çıkan büyük günah ve şefaat, kader, ihticâb ve Allah’ın kelâm sıfatı gibi tartışmalı konular karşısındaki tutumu ortaya konmaya çalışılmıştıren_US
dc.description.abstractThe Hijri first century is an important period in which many political events and controversial issues that are still continuing to affect Muslims are on the rise, as well as being a century of rapid expansion of the borders of Islam. The most important actors of this period are undoubtedly sahaba. The most important actors of this period are undoubtedly sahaba. Knowing the attitudes of sahaba who witnessed the political events in thier term contributes us to understand and analyze correctly the social and political events in this period. Cabir b. Abdullah who accepted the ıslam early and lived a long time after the Prophet (p.b.u.h.) was e leading person in islamic knowledge among the Companions. In this study was tried to describe the personality of Cabir who lived in first three quarters of the first hijri century and his approach to controversial things like great sins, ihticab, destiny, Allah’s Word adjective, intercession.en_US
dc.description.abstract?? ?? ?? ??? ?????? ?? ???? ?? ? ? ?? ? ? ?? ???? ? ?? ?? ?? ? ?? ????? ?? ? ??? ?? ??? ?? ? ??????? ????? ? ????? ???? ??????? ???? ? ? ??? ? ? ?? ?? ?????? ???? ?? ? ? ? ??? ? ?? ?????? ?? ???? ?? ??? ? ? ? ?? ???? ?? ???? ??? ? ???? ??? ???? ??? ??????.? ? ? ??? ????? ??????.? ??? ?? ? ? ??? ?? ??? ?? ? ?? ??? ???? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ?? ??? ?? ?????? ??? ? ????? ????? ? ?? ? ? ???? ?? ??? ?? ? ? ????? ? ?? ?? ? ??. .? ?? ????? ?? ? ??? ???? ?? ? ???? ??????? ? ??? ??? ???? ????????? ?? ?? ? ?? ? ?????.? ?? ???? ?? ? ? ????? .? ??? ????? ?? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ?????.? ???? ? ? .??? ?. ? ???? ? ?? ? ? ? ? ?? ???? ????? ?? ??? ? ? ?????. ?? ?? ? ???? ???? ? ??????? ??? ??? ? ??? ???? ????? ? .??? ???? ??? ? ?? ?? ?????? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ? ??????? ??? ? ? ????? ???? ????.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCâbir b. Abdullâhen_US
dc.subjectŞefaaten_US
dc.subjectKaderen_US
dc.subjectİhticâben_US
dc.subjectRu’yetullahen_US
dc.subjectCabir b. Abdullahen_US
dc.subjectIntercessionen_US
dc.subjectİhticâben_US
dc.subjectRu’yetullahen_US
dc.subjectDestinyen_US
dc.subjectجب. .ن عً هen_US
dc.subjectالشفبعاا الق رen_US
dc.subjectوتجببا رؤيا هen_US
dc.titleCabir b. Abdullah’ın siyasî kişiliği ve dönemin tartışmalı konuları karşısındaki tutumuen_US
dc.title.alternativeCabir b. Abdullâh’s political personality and his attitude towards discussion conditionsen_US
dc.title.alternativeشخصية جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه ال سياسية وموقفه من القضايا االختالفية في عصرهen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik-Us İlahiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentSiirt Üniversitesi, İlahiyat Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDTR261818en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage105en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record