Show simple item record

dc.contributor.authorBaşok Diş, Sebile
dc.date.accessioned2018-05-16T06:26:51Z
dc.date.available2018-05-16T06:26:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationBAŞOK DİŞ, S . (2017). Ahlâkta Duyguların Yerine İlişkin Bir Değerlendirme. Akademik-Us, 1 (2), 187-205. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akademikus/issue/32943/366858en_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/384262
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1658
dc.description.abstractİnsana dair yapılan tanımlarda sürekli olarak onun akıl sahibi olma ve düşünebilme özellikleri vurgulanmaktadır. Ancak insan yalnızca rasyonel bir varlık değildir, o aynı zamanda duyguları da olan, hisseden bir varlıktır. Sahip olduğumuz bu duygular bize hem yaşadığımızı duyumsatırlar hem de diğer insanlarla ve nesnelerle ilişkilerimizde belirleyici bir rol oynarlar. Bu gerçeğe rağmen ideal insan tasvirlerinde akıl mutlaklaştırılırken, duygularımızın hayatımızdaki yeri ve önemi hafife alınmakta veya görmezden gelinmektedir. Bu tavır, insanı bütüncül bir şekilde ele almadığı için kusurlu bir yaklaşımdır. Sevgi, merhamet, sevinç, üzüntü, keder, minnet, öfke gibi duyguların yaşanmadığı bir hayat hemen herkes tarafından zenginlik ve canlılıktan yoksun olarak görülebilir. Buna rağmen özellikle bazı filozoflar tarafından insanlardan irrasyonel saydıkları duygularını bastırmaları istenmektedir. Özellikle ahlâk alanında kendisini duyuran bu talep, ahlâkîliği duyguların hiçbir etkide bulunmadığı eylemlere indirgemektedir. Bu çalışmada bir taraftan neden duygulara olumsuz bir şekilde yaklaşıldığı sorusuna yanıt aranırken, diğer taraftan duyguların insan hayatındaki ve ahlâkındaki yerine ilişkin bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractIntellectuality and cognitive skills of people have been constantly emphasized in the definitions about human being. Human is not only a rational creature but he is also a creature that has feeling and emotions. These emotions we have both lead to feel we live and play a decisive role in our relationships with other people and objects. Despite this fact, while the mind is absolutized in the ideal human representations, the place and importance of our emotions in our lives are undervalued or ignored. This attitude is a defective approach because it does not tackle humanity holistically. A life without feelings like love, mercy, joy, sadness, grief, gratitude, anger is seen by almost everyone as deprived of wealth and vitality. Despite this, some philosophers require people to suppress their feelings that are considered as being irrational. This demand that is especially known in the field of morality can be attributed to the actions on which moral sentiments have no effect. In this study, while answering the question of why the emotions are approached negatively, an evaluation will be made about the place of emotions in human life and morals.en_US
dc.description.abstract?????? ???????? ?? ????? ????????? ????????. ??? ?? ??????? ???? ?? ?? ?? ????? ??????. ??? ??????? ? ??? ??????? ? ????? ?? ???????? ???? ??? ?????? ???? ???? ? ?? ???? ???? ?? ??????? ????????. ??? ????? ?? ??? ??????? ????? ??????? ?? ????????? ??????? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ?? ??????. ???? ???? ????? ?????? ?? ????? ??????? ????? ???. ??????? ??????? ?? ??????? ????? ??????? ?????? ?????? ????????? ??????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ?? ??? ????? ???????? ??? ???? ?????. ?? ?? ??? ???????? ????? ????? ???? ??????? ???? ????? ??? ???????. ???? ???????? ???? ????? ?? ?????? ????????? ???? ?????????? ???????????? ? ????? ?? ?? ??? ????????? ???? ???????. ?? ??? ???????? ?????? ????? ??? ??????? ??????? ?????? ?? ????? ???????? ??? ????? ??????? ?? ???? ??????? ???????? ?? ???? ???en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAhlâken_US
dc.subjectduyguen_US
dc.subjectakılen_US
dc.subjectirrasyonelliken_US
dc.subjectahlâkîliken_US
dc.subjectMoralityen_US
dc.subjectemotionen_US
dc.subjectreasonen_US
dc.subjectirrationalityen_US
dc.subjectmoralityen_US
dc.subjectاألخالقen_US
dc.subjectالمشاعرen_US
dc.titleAhlâkta duyguların yerine ilişkin bir değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeAn evaluation of the place of emotions in the moralen_US
dc.title.alternativeتقييم حول مكانة العواطف في األخالقen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik-Us İlahiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,en_US
dc.contributor.authorIDTR115487en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage187en_US
dc.identifier.endpage205en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record