Show simple item record

dc.contributor.authorBoz, Halit
dc.date.accessioned2018-05-16T08:13:26Z
dc.date.available2018-05-16T08:13:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationBOZ, H . (2017). Kur’an’da Saldırganlığa Karşı İnsanın Sorumlulukları. Akademik-Us, 1 (2), 227-244. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akademikus/issue/32943/366797en_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/384183
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1660
dc.description.abstractKur’an, Sünnetullah gereği beşeriyet arasında mevcut olan ontolojik farklılıkların insanlar arasında lazım olan adalete, eşitliğe, merhamete, güven ve huzura zarar vermemesi için insanın sorumluluk alanını belirlemiş, yapılması ve uyulması gereken kuralları, geniş bir örnekleme ağıyla sunmaktadır. Yine Kur’an’da, “Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.” (Alak, 6-7) beyanıyla insanın fıtratındaki var olan bu duyguyu törpüleyip ona hakîmiyetini kurması için kendisinde olması gereken kaide ve kurallar açık bir şekilde anlatılmaktadır. Nitekim insanlık ile var olan karşı tarafa tahakküm kurma duygusu, tarihten günümüze kadar büyük savaşlara, mevcut legal yönetimleri devirip dikta rejimlerin oluşmasına ve bu uğurda milyonlarca masum insanın ölümüne sebebiyet vermiştir. Bundan dolayıdır ki Kur’an, bu tür olayların vuku bulmaması için bizlere geçmiş milletlerin kıssalarında örnekler sunar. Çünkü Kur’an’da geçmiş milletlerin kıssalarını detaylı aktarmasının birçok nedeni içerisinde ibret ve ders çıkarmak da mevcuttur. Bu sebeple makalemiz, merkezde Kur’an ayetleri olmakla birlikte iki ana eksen üzerine inşa edilmiştir. Biri, insanın kendi içyapısında yer alan duygulara “ben” karşı sahip olması gereken sorumluluklarını hatırlatmak ve insanın içyapısında mevcut olan saldırganlık ve kıskançlık duygusunun nasıl beşeriyetin faydasına çevrilebileceğini ayetlerle açıklamaktır. Diğeri ise yine Kur’an’da, Habil ve Kâbil, Hz. Salih, Hz. Musa vb. gibi Peygamberlerin, bu diktatör güçlere karşı ortaya koydukları tutumları ve azgın güçlerin insanların beyinlerini nasıl yıkadıklarını ve topluma verdikleri zararları farklı bir metodla irdelemekten ibaret olmuştur.en_US
dc.description.abstractThe Holy Quran, with respect to Sunnatollah, identifies man’s area of responsibility in order that the ontological differences existing among humankind do not damage the feelings of justice, equality, mercy, trust, and peace that are necessary among people. It also presents the rules to be obeyed and fulfilled within a thorough sampling web as in the surah AlAlaq 6-7th“No, (but) in deed, man transgresses, because he sees himself self-sufficient.”Man is advised to grind this feeling that he has in his nature and to suppress it. To do this, The Holy Quran clearly mentions the necessary rules. As a matter of fact, the feeling to dominate the opposite party which has been a prevailing sense throughout human history has led to major battles, to the fall of present legal governments and thus transforming them into dictatorial regimes, all of which have led to the death of millions of innocent people. That is why, Quranprovides us with example anecdotes of former nations in order to prevent these kinds of events. One of the reasons why Quran tells detailed anecdotes about former nations is to get us to draw lessons from them . For this reason, our assertion is built up on two main axis, placing the Quran Ayahs in the centre. The first one is to remind people the responsibilities that they need to possessagainst the natural instinct of “ego” and to clarify how to turn the instinctual senses of aggressiveness and jealousy into the favour of humanity. The second one is to scrutinize the attitudes that such prophets as Cain and Abel, Hz. Saleh, Hz. Moses etc. adopted against these dictatorial powers, and how transgressed powers washed people’s brains as well as the damages that they caused on the societyen_US
dc.description.abstract? ??????? ???? ???? ??? ????? ????? ?? ??? ????????? ??????? ???? ??????? ???????. ?? ????? ?? ?????? ?????? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ?????: )??? ?? ??????? ????? ?? ??? ??????( ??? 6 ???? ???? ?? ??????? ???? ?????? ??????? ???????? ???????? ????? ??? ?? ?????? ???? ?????? ??????? ??? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ????? ?? ???????? ?? ??? ??? ??? ????? ???? ???? ????? ?????? ?????? ?? ?????? ??? ??????? ??? ???? ?? ?????? ????????? ???? ??????? ???? ??? ?? ???? ?? ?????? ????? ??? ?? ??? ?? ????? ??? ???? ????? ?? ???? ??????? ???? ?????? ???? ?? ?? ??? ?? ???????. ???? ??? ??? ???? ??? ??????? ?????? ??? ?????? ????? ?????? ???? ????? ???? ???????? ????? ??? ??? ???? ?? ???? ?????? ????????? ??? ?? ???? ????? ????? ?????? ?????? ?????? ??? ?? ???? ??? ?????? ???? ????? ?? ???????? ???? ????? ?????? ??? ??????? ?????? ?????? ???? ????? ?? ????? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ????? ??????? ????? ?? ???? ??? ??????? ??? ??? ???????? ????? ?????? ???? ?????? ???? ????? ?? ????? .en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKur’anen_US
dc.subjectAdaleten_US
dc.subjectSorumluluken_US
dc.subjectPeygamberen_US
dc.subjectQuranen_US
dc.subjectJusticeen_US
dc.subjectResponsibilityen_US
dc.subjectPropheten_US
dc.subjectلعدالةen_US
dc.subjectملسؤوليةen_US
dc.subjectالنيen_US
dc.subjectالطغيانen_US
dc.titleKur’an’da saldırganlığa karşı insanın sorumluluklarıen_US
dc.title.alternativeResearch on responsibilities of man against aggressiveness determined with in holy qur’anen_US
dc.title.alternativeمسؤولية االنسان تجاه الكبائر التي نهى عنها القرآن الكريمen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik-Us İlahiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDTR220331en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage227en_US
dc.identifier.endpage244en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record