Show simple item record

dc.contributor.authorHamedu, Halid
dc.date.accessioned2018-05-16T08:29:09Z
dc.date.available2018-05-16T08:29:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationHAMEDU, H . (2017). Gramer ve Semantik Anlamlar Arasındaki İlişkinin Tekâmülü. Akademik-Us, 1 (2), 247-271. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akademikus/issue/32943/366809en_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/384197
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1662
dc.description.abstractMakale bir yönden cümle terkipleri ve düşünce, diğer yönden gramatikal anlamla uygulama arasındaki ilişkilerin kesinliğini inceler. Dil düşünceden bağımsız değildir. Düşünce ise birleşik anlam alanından soyutlanarak kelimelerin tekil anlamlarında gerçekleşen bir olgu değildir. Gramer çalışmaları, cümle oluşumlarında ağırlıklı olarak doğru ve yanlışları tespitte yoğunlaştığından, sözü güzelleştiren değişkenlere ve etkenlere gereken önem verilmemektedir. Semantik alanda birbirinden bağımsız düşünülemeyecek iki alan vardır. Bunlar uyumlu ve tutarlı kuralları olan şekil-ses yapısı ile semantik bağa ve tutarlılığa sahip anlamsal yapıdır. Bu münasebetle Dil bilgisine dair sınırlı türlere dair işlevlerin tekil yapılarla etkileşiminin incelenmesi özel bir önem arz etmektedir.en_US
dc.description.abstractThis article examines the exactness of sentence combinations and thought on the one hand, and the relationship between grammatical meaning and its implementation on the other. The language is not independent from thought. Thought is not a phenomenon that occurs in singular meanings of words, abstracted from the unified sense of meaning. Since grammatical studies mainly focus on identifying corrects and mistakes in sentence formations, it is not given essential attention to variables and factors that beatify the speech. In semantic field, there are two areas that unthinkable independent from each other: Verbal structure is meant by grammatical coherence and spiritual structure intended by semantic coherence. These are shape-sound structure, which is harmonious and consistent rules, and semantic structure with semantic connectivity and consistency. In this context, it has particular importance to examine the interaction of functions of bounded species with singular structures in grammar.en_US
dc.description.abstract????? ??? ??????? ?? ??????? ??????? ??? ??????? ??????? ?? ??? ???? ?????? ? ??????? ? ??? ????? ?? ????? ?? ?????? ??? ? ??? ? ??????? ?????? ?? ?? ? ???? ????? ??? ?? ? ???? ?????? ?????? ??????? ? ?? ????? ?? ? ???? ??? ?????? ?? ????? ?? ?????. ???? ??? ????? ?????? ???? ?????? ??? ????? ??????? ?? ????? ? ??? ??????? ??? ???? ???? ?? ????? ?????????? ?????? ??? ???? ????? ????? ??????? ?? ??? ?????? ?????? ??? ???? ?? ?????? ???? ????? ??????? ????????? ?? ? ?????? ??????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?????? ??? ??????? ?????? ????? ??????? ? ????? ??? ??????? ?????? ?. ????? ??? ? ??? ???? ??????? ????? ??? ?????? ??????? ???? ? ???????? ????? ??? ????????? ??????? ????????? ?? ??? ????????? ?????? ? ??? ?????? ??????? ?????????? ?? ??? ??? ?? ? ? . ??? ?? ? ? ?? ??????? ????? ?? ??? ? ?? ???????? ??? ??? ???? ?? ??????? ??? ? ??????? ??????????? ??? ????????? ??? ???? ???????? ?? ???? ?? ????? ?????? ??? ???? ???? ?? ???????? ?? ????????en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDilbilgisien_US
dc.subjectArap Dilien_US
dc.subjectSemantiken_US
dc.subjectUyumen_US
dc.subjectTutarlılıken_US
dc.subjectArabic Languageen_US
dc.subjectLinguisticsen_US
dc.subjectSemanticsen_US
dc.subjectHarmonyen_US
dc.subjectConsistencyen_US
dc.subjectالمعنى النحويen_US
dc.subjectالتماسك الدالليen_US
dc.subjectالتماسك النحويen_US
dc.subjectالبنيةen_US
dc.subjectاللفظيةen_US
dc.subjectالبنية المعنوية.en_US
dc.titleGramer ve semantik anlamlar arasındaki ilişkinin tekâmülüen_US
dc.title.alternativeEvolutıon of the relatıonshıp between grammar and semantıc meanıngsen_US
dc.title.alternativeتكامليَّة العالقة بين المعنى النحو ي والمعنى الداللen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik-Us İlahiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDTR242705en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage247en_US
dc.identifier.endpage271en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record