Show simple item record

dc.contributor.authorEren, Zeynep
dc.contributor.authorErdoğan, Emre
dc.date.accessioned2018-06-01T11:17:35Z
dc.date.available2018-06-01T11:17:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationEren, Z , Erdoğan, E . (2018). Entegre Atık Yönetimi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Erzurum İli Yakutiye İlçesi Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4 (2), 82-88. DOI: 10.21324/dacd.409409en_US
dc.identifier.urihttp://dacd.artvin.edu.tr/download/article-file/465837
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1674
dc.description.abstractSon yıllarda Erzurum ilinde artan nüfusa bağlı olarak kentleşme faaliyetleri ciddi bir artış göstermektedir. Bu durum kaçınılmaz olarak katı atık yönetim planının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Erzurum İlinde katı atıklar 2007 yılında faaliyete geçirilen düzenli depolama sahasında ayrıştırmadan toplanmaktadır. Ancak teknolojik gelişmelerle birlikte hızla büyüyen üretim-tüketim faaliyetleri, evsel çöpler içerisinde ambalaj atıkların yüzdesini de artırmıştır. Ambalaj atıklarının ayrı toplanmadığı bölgelerde hem ekonomik hem çevresel ciddi zararlar meydana gelmektedir. Ayrıca katı atık depolama alanları, sera gazlarının meydana geldiği önemli alanlardan biri olduğu için küresel ısınmanın da sebepleri arasında gösterilmektedir. Bu çalışmada, ülkemiz genelindeki ambalaj atıklarının durumu incelenirken, yakın bir geçmişte Erzurum İli Yakutiye İlçesinde ilk kez uygulamaya konulan Ambalaj Atıkları Yönetim Planı ele alınmış ve Entegre Atık Yönetimi (EAY) için gelecekte yapılacak çalışmalar ve projenin yaygın etkileri irdelenmiştir. Bu bağlamda Yakutiye ilçe sınırları içerisinde sosyo-ekonomik durumları birbirinden farklı iki bölge seçilerek proje sonuçları irdelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn recent years, urbanization activities have increased considerably due to the increasing population in Erzurum. This inevitably demonstrates the need for a solid waste management plan. In Erzurum province, solid wastes are collected without any separation in the properly designed landfill which was put into operation in 2007. But, rapidly growing production-consumption activities with increasing technological developments have also increased the percentage of packaging waste within municipal solid wastes. In areas where packaging waste is not collected separately, serious economic and environmental hazard has arisen. Besides, the landfill areas are considered as one of the reasons of global warming due to its greenhouse gas emission. In this study, while the situation of packaging wastes in Turkey were examined, the Packaging Waste Management Plan, which was recently implemented in Yakutiye district of Erzurum city, was discussed and the future works and the widespread effects of the project were examined for Integrated Waste Management (IWM). In this context, two regions with different socio-economic statuses were selected within Yakutiye district boundaries and the outputs of the project were determined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEntegre Katı Atık Yönetimien_US
dc.subjectAmbalaj Atıklarıen_US
dc.subjectGeri Dönüşümen_US
dc.subjectErzurumen_US
dc.subjectIntegrated Solid Waste ManagemenTen_US
dc.subjectPackaging Wasteen_US
dc.subjectRecycleen_US
dc.subjectErzurumen_US
dc.titleEntegre atık yönetimi kapsamında ambalaj atıklarının ayrı toplanması: erzurum ili yakutiye ilçesi örneğien_US
dc.title.alternativeSeparate collection of packaging wastes within the scope of ıntegrated solid waste management: the case study of yakutiye district in erzurum cityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.contributor.departmentAtatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR37897en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage82en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record