Show simple item record

dc.contributor.authorErşen Bak, Funda
dc.contributor.authorMerev, Nesime
dc.date.accessioned2018-06-26T08:59:09Z
dc.date.available2018-06-26T08:59:09Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationErşen Bak, F , Merev, N . (2018). Türkiye’deki bazı Oleaceae türlerinde perforasyonlu özışını hücreleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 19 (1), 80-83. DOI: 10.17474/artvinofd.396088en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/469371
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1684
dc.description.abstractTürkiye’de Oleaceae familyası Fraxinus L., Fontanesia Labill, Phillyrea L., Olea L., Osmanthus Lour., Ligustrum L., Jasminum L. olmak üzere 7 cins’e ait 14 doğal takson ile temsil edilmektedir. Familyanın Fraxinus dışındaki diğer cinsleri yalnızca bir takson ile yayılış göstermektedir. Oleaceae’nin bazı cins ve türlerinde perforasyonlu özışını hücreleri daha önce rapor edilmiş olsa da, Phillyrea latifolia L., Ligustrum vulgare L. ve Olea europaea L. türlerinde perforasyonlu özışını hücrelerinin varlığı ilk kez bu çalışma ile ortaya konulmuştur. İncelenen örneklerde, radyal çeperlerinde trahe hücrelerindeki gibi basit perforasyon tablası bulunduran, etrafındaki özışını hücrelerinden daha geniş olan perforasyonlu özışını hücreleri oldukça yoğundur.en_US
dc.description.abstractOleaceae family in Turkey, Fraxinus L., Fontanesia Labill., Phillyrea L., Olea L., Osmanthus Lour., Ligustrum L., Jasminum L. including 7 genus, is represented by 14 nature taxa, the others except Fraxinus are distributed in one species. Perforated ray cells in some species and genera of the Oleacaeae family have been previously reported. Perforated ray cells have been reported for the first time in Ligustrum vulgare L, Phillyrea latifolia L. and Olea europaea L. (Oleaceae) that grow in Turkey. In the specimens examined, the perforated ray cells are larger than the surrounding ray cells, more abundant and have a simple perforation plate in its radial walls similar to the vessel members.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/
dc.subjectPerforasyonlu özışını hücrelerien_US
dc.subjectOleaceaeen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectPerforated ray cellsen_US
dc.subjectOleaceaeen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleTürkiye’deki bazı Oleaceae türlerinde perforasyonlu özışını hücrelerien_US
dc.title.alternativePerforated ray cells of some Oleaceae species in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-2659-3310en_US
dc.authoridTR121766en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage80en_US
dc.identifier.endpage83en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.396088en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess