Show simple item record

dc.contributor.authorYüksel, Emrah
dc.contributor.authorAkyıldırım Beğen, Hayal
dc.date.accessioned2019-03-28T11:05:12Z
dc.date.available2019-03-28T11:05:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationYÜKSEL, E , AKYILDIRIM BEĞEN, H . (2018). The flora of Dereiçi village (Yusufeli, Artvin, Turkey) and its surroundings. Turkish Journal of Biodiversity, 1 (1), 34-40. Retrieved from http://turkbiod.artvin.edu.tr/issue/41993/504082en_US
dc.identifier.urihttp://turkbiod.artvin.edu.tr/download/article-file/618170
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1701
dc.description.abstractThe vascular flora of the Dereiçi Village and its environs (Yusufeli, Artvin, Turkey) was assessed between March and September 2017. It is located in the north-east of the Eastern Black Sea Region and is taken place in Colchic province of Euro-Siberian floristic area of Holarctic Region and lies between 650 and 2900 m. In this study, 312 genera and 552 plant taxa were found in 87 families. Of these, 11 taxa belong to Pteridophyta, the remaining 541 taxa belong to Magnoliophyta. Magnoliophyta includes Pinidae with 6 taxa and Magnoliidae with 535 taxa. The biggest families identified were as follows: Asteraceae 58 taxa, Poaceae 49 taxa, Rosaceae 37 taxa, Lamiaceae 30 taxa, Fabaceae 25 taxa, Brassicaceae 24 taxa, Apiaceae 18 taxa, Boraginaceae 16 taxa, Caryophyllaceae 15 taxa and Ranunculaceae 14 taxa. The ratio of the phytogeographical regions of 266 taxa was determined as follows: Euro-Siberian with 216 taxa (%39.1), Irano-Turanian with 42 taxa (%7.6), Mediterranean with 8 taxa (%1.5) and unidentified phytogeographic region with 286 taxa (%51.8). The ratio of endemism is % 5.4 with endemic taxa. Threat categories were proposed for 83 taxa (endemic and non-endemic rare plants) according to International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Red List Categories.en_US
dc.description.abstractDereiçi köyü ve çevresinin (Yusufeli, Artvin, Türkiye) damarlı bitkiler florası, 2017 yılı Mart ve Eylül ayları arasında tespit edilmiştir. Alan, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Kuzeydoğu kısmında ve Holarktik bölgenin, Avrupa-Sibirya flora alanının Öksin kesiminin Kolşik altkesiminde bulunmakta olup 650 ile 2900 m yükseltiler arasında yer almaktadır. Bu araştırmada 87 familya, 312 cinse ait, 552 bitki taksonu saptanmıştır. Bunlardan 11'i Pteridophyta, kalan 541 taksonu Magnoliophyta bölümüne ilişkindir. Magnoliophyta bölümüne ilişkin taksonlardan 6 tanesi Pinidae ve 535 tanesi ise Magnoliidae alt sınıfında bulunmaktadır. Alandaki en fazla takson içeren familyalar şöyledir: Asteraceae 58 takson, Poaceae 49 takson, Rosaceae 37 takson, Lamiaceae 30 takson, Fabaceae 25 takson, Brassicaceae 24 takson, Apiaceae 18 takson, Boraginaceae 16 takson, Caryophyllaceae 15 takson ve Ranunculaceae 14 taksondur. Araştırmada, 266 taksonun fitocoğrafik bölgeleri saptanmış olup; 216 adet (%39,1) AvrupaSibirya, 42 adet (%7,6) İran-Turan, 8 adet (%1,5) Akdeniz elementi ve 286 adet (%51,8) fitocoğrafi bölgesi bilinmeyen takson bulunmaktadır. 30 adet takson endemik olup endemizm oranı % 5,4’tür. IUCN tehlike kategorilerine göre 83 adet endemik ve endemik olmayan nadir bitki taksonunun tehlike kategorileri değerlendirilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectYusufelien_US
dc.subjectdereiçien_US
dc.subjectfloraen_US
dc.subjectendemismen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectdereiçien_US
dc.subjectEndemiken_US
dc.subjectFloraen_US
dc.titleThe flora of dereiçi village (Yusufeli, artvin, Turkey) and its surroundingsen_US
dc.title.alternativeDereiçi köyü (yusufeli, artvin, Türkiye) ve çevresinin florasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journal1en_US
dc.contributor.departmentDepartment of Forest Engineering, Faculty of Forestry, Artvin Coruh Universityen_US
dc.contributor.authorIDTR123245en_US
dc.contributor.authorIDTR121037en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage34en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record