Show simple item record

dc.contributor.authorAkyol, Ceyhun
dc.contributor.authorGüner, Sinan
dc.contributor.authorOğan, Yener
dc.contributor.authorAydın, Ekrem
dc.contributor.authorYüce, Rahime
dc.contributor.authorUluyurt, Tuncay
dc.date.accessioned2019-06-18T15:49:28Z
dc.date.available2019-06-18T15:49:28Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1730
dc.description.abstractArtvin iline bağlı olan Arhavi ilçesi; tarihi, kültürel ve yöresel değerler ve tahrip edilmemiş doğal yapısıyla turizme açılabilecek önemli kırsal alanlara sahiptir. Arhavi’nin kırsal turizme açılabilecek alanlarını keşfetmek, yörenin tarihi, kültürel ve geleneksel de- ğerlerini açığa çıkararak tanıtımını sağlamak, il ve ilçeye önemli katkılar sağlayacaktır. Çalışmamızın ilk bölümünde kırsal turizmin gelişme nedenleri ile kırsal turizmin kırsal kalkınmaya etkileri üzerinde durulmuştur ve ikinci bölümde Arhavi’nin turistik çekici- likleri, Arhavi köylerinin potansiyel kırsal turizm değerleri ile mevcut kültürel değerle- ri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Çalışmamızın son bölümünde ise sonuç ve öneriler üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Araştırmamızın yöntem kısmında ilk olarak kapsamlı literatür taraması yapılarak veri toplanmıştır. Sonraki aşamada, Arhavi ilçesine bağlı toplam 30 köyde yörenin ileri gelenleri (muhtar, öğretmen, köy imamı vb.) ile görüşmeler yapılarak elde edilen bilgiler doğrultusunda yörenin turistik ürün değeri taşıyan tarihi ve doğal yapıların konumları tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, Arhavi’nin keşfedilme- miş kırsal turizm değerlerinin açığa çıkarılarak turistik hareketlerin bu yörelere çekilme- si beklenmektedir. Böylelikle hem kırsal alanlar turizme açılacak, hem de yerli ve yabancı turistlere gezilecek yerler açısından yarar sağlamış olacaklardır. Köy halkının turizmden gelir elde etmesi de bu çalışmanın beklenen sonuçları arasındadır.en_US
dc.description.abstractArhavi district, the province of Artvin, has historical, cultural and local values and important rural areas that can be opened to tourism with its natural beauty which have not been destroyed yet. To explore Arhavi’s rural areas, in order to promote tourism by releasing the area’s historical, cultural and traditional value, will make important contributions to province and district. In the first part of our study, we have focused on the reasons of the development of rural tourism and the effects of tourism in rural development. In the second part, we have given detailed information about the touristic attractions of Arhavi, the potential rural tourism values and existing cultural values of Arhavi’s villages. In the last part of this study, evaluation has been made on the result and suggestions. Related to the method of our research, firstly data was collected by comprehensive literature review. Accordingly, the locations of the historical and natural structures which have touristic value of the region were selected according to the information obtained from the interwievs with the elders of the region (reeve, teacher, imam) in 30 villages of Arhavi. At the end of this study, it is expected to draw touristic activities in these regions by revealing rural tourism values of Arhavi. In this way, both rural areas will be opened to tourism and it will be beneficial for domestic and foreign tourists about the places to visit. Generating an income from tourism of village people is among the expected results of this study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAtatürk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArhavien_US
dc.subjectKırsal Turizmen_US
dc.subjectKöyen_US
dc.subjectRural Tourismen_US
dc.subjectVillageen_US
dc.titleKırsal alanların turizm potansiyelinin belirlenmesi - Artvin ili Arhavi ilçesi örneğien_US
dc.title.alternativeDetermination of Tourism potential of rural areas - The case of Artvin-Arhavien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentArhavi Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage249en_US
dc.identifier.endpage271en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record