Show simple item record

dc.contributor.authorArslan Muhacir, Emine Seda
dc.contributor.authorYavuz Özalp, Ayşe
dc.date.accessioned2019-06-24T11:25:13Z
dc.date.available2019-06-24T11:25:13Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationArslan Muhacir, E , Yavuz Özalp, A . (2016). Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17 (2), 220-230. DOI: 10.17474/acuofd.17110en_US
dc.identifier.issn2146-1880
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1768
dc.description.abstractÇocuk gelişiminde önemli roller üstlenen çocuk oyun alanlarının doğru planlanması ve tasarımı bu gelişimin olumlu yönde olmasını destekleyen unsurlar arasındadır. Bu çalışmada literatürdeki veriler ve uzman görüşleri doğrultusunda belirlenen temel kriterlerin (11 planlama ve 5 tasarım kriteri) etki dereceleri Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmenin sonucunda yeterli ve kaliteli bir çocuk oyun alanının planlanması ve tasarlanması süreçlerine dair en etkili kriterler güvenlik (KP7) ve oyun elemanlarının malzemesi (KT4) olarak bulunmuştur. Alt kriterlerin değerlendirilmesinde ise çocuk oyun alanlarının park içinde konumlanması ve engelli erişiminin var olması planlama süreci için en önemli alt kriterler olurken tasarım süreci içinse çocuk oyun alanlarında kullanılan donatıların işlevsel+estetik özelliklere sahip olması ve kullanılacak olan modüler sistem oyun elemanlarının yanı sıra ekolojik öğelerle birlikte tasarlanmasının olduğu görülmektedir. Sonuçta mevcut ve yeni yapılacak çocuk oyun alanları için yeterlilik ve kaliteyi geliştirmeye yönelik bazı öneriler getirilmiştir.en_US
dc.description.abstractCorrect design and planning of the playgrounds which have important roles for child development is one of the supporting element for this process positively. In this study the importance level of 11 planning and 5 design criteria from literature determined with using AHP method. Also sub-criteria which is related with each planning and design criteria is evaluated by expert group. Results showed that while security (KP7) was the most important planning criteria, playground equipment materials (KT4) was found the most important design criteria. While the playgrounds position in the park and access for disability was the most important planning sub criteria, equipment used in playgrounds which have functional, aesthetic as well as ecological features as design sub criteria. Consequently, some suggestions were given current and future improve for the playground qualityen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.17474/acuofd.17110en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectçocuk oyun alanlarıen_US
dc.subjectplanlama ve tasarım kriterlerien_US
dc.subjectAHPen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectplaygrounden_US
dc.subjectplanning and design criteriasen_US
dc.titlePlanlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the base quality criteria for the playgrounds in the context of planning and design processen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentOrman Fakültesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage220en_US
dc.identifier.endpage230en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record