Show simple item record

dc.contributor.authorKahriman, Aydın
dc.contributor.authorYavuz, Hakkı
dc.date.accessioned2019-07-05T11:21:22Z
dc.date.available2019-07-05T11:21:22Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKahriman, A. ve Yavuz, H. 2012. Doğu Karadeniz Göknarı-Doğu Ladini Karışık Meşcerelerinde Çeşitli Yarışma Endekslerinin Tek Ağaçların Çap Artımındaki Etkilerinin İncelenmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2):235-249en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1774
dc.description.abstractBu çalışmada uzaklığa bağlı ve uzaklıktan bağımsız 12 yarışma endeksi ve bu yarışma endekslerine ek olarak göğüs çapları ile ağaçların yıllık çap artımı arasındaki istatistiksel ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Torul ve Artvin Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Steven) Spach. subsp. nordmanniana) - Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) değişikyaşlı karışık meşcerelerinden 1000 – 2000 m2 büyüklüğünde altı örnek alan alınmıştır. Elde edilen bulgular, bilinen genel büyüme yasaları ile uyumludur. Yarışma endeksleri ile çap artımları arasındaki bağıntıya ait regresyon denklemlerinin belirtme katsayıları (R2) % 30 – 64 arasında değişmektedir. Uzaklığa bağlı yarışma endeksleri, uzaklıktan bağımsız yarışma endekslerine göre çap artımı ile daha yüksek ilişki göstermiştir. Yarışma endeksi ile göğüs çapının birlikte açıklayıcı değişken olarak kullanılması ilişkinin gücünü artırmıştır (R2 = 0.31 - 0.82).en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate statistical relations between each of 12 competition indices (both distance-dependent and distance-independent) and diameter growth of trees. Also we investigated the relations between each of 12 competition indices together with diameter at breast height and diameter growth. For that reason, six sampling plots (ranging from 1000 to 2000 m2 in size) were taken from in mixed stands of Caucasian fir and Oriental spruce located within the Forest Management Districts of Torul and Artvin. Our results from those sampling plots were in agreement with general growth models. Regression analysis between each of competition indexes and diameter growth resulted in coefficients of determination (R2) values ranging from 30 to 64%. The distance-dependent competition indices gave stronger correlations with diameter growth than the distance-independent competition indexes. Coefficients of determination were even higher when competition indexes and dbh were used together as independent variables (R2 = 0.31 - 0.82).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectYarışma endeksi, çap artımı, doğu Karadeniz göknarı, doğu ladinien_US
dc.subjectCompetition index, diameter growth, Caucasian fir, Oriental spruce.en_US
dc.titleDoğu Karadeniz Göknarı-Doğu Ladini Karışık Meşcerelerinde Çeşitli Yarışma Endekslerinin Tek Ağaçların Çap Artımındaki Etkilerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Dıfferent Competition Indices on Diameter Growth of Individual Tree Growth in Mixed Stands of Caucasion fir and Oriental spruceen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR32136en_US
dc.contributor.authorIDTR5832en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record