Show simple item record

dc.contributor.authorKahriman, Aydın
dc.contributor.authorYavuz, Hakkı
dc.date.accessioned2019-07-05T11:21:52Z
dc.date.available2019-07-05T11:21:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKahriman, A. ve Yavuz, H. 2012. Karadeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12, 1, 36-54.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1776
dc.description.abstractBu çalışmada, Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren Sarıçam-Doğu Kayını karışık meşcerelerine ilişkin sıklığa bağlı hasılat tabloları düzenlenmesi amaçlamıştır. Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alan eşityaşlı Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) karışık meşcerelerinden alınan 162 adet geçici örnek alandan elde edilen veriler kullanılmıştır. Örnek alanlar, Sarıçam için 31-150 ve Doğu Kayını için 33-117 yaşları, Sarıçam için 16.2-34.9 m ve Doğu Kayını için 14.7-32.3 m bonitet endeksi, 0.24-0.90 sarıçam karışım oranları ve 2.9-10.0 sıklık değerleri arasında değişim göstermektedir. Söz konusu bu veriler kullanılarak elde edilen regresyon denklemleriyle, Sarıçam-Doğu Kayını karışık meşcerelerinin yaş, verim gücü, sıklık derecesi ve karışım oranı olmak üzere dört ana faktörün bireysel etkileriyle, ikili, üçlü ve dörtlü faktör etkileşimlerinin meşcere yapısı üzerindeki etkileri sayısal olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgularen_US
dc.description.abstractIn this study, variable density yield tables were developed for Scots pine and oriental beech mixed stands in Black Sea Region. The data used in this study were obtained from 162 temporary sample plots measured in even- aged Scots pine and oriental beech mixed stands. The sample plots have 31-150 years for Scots pine and 33-117 years for oriental beech of stand age range, 16.2-34.9 m Scots pine and 14.7-32.3 m for oriental beech of site index range, 0.24-0.9 of Scots pine mixture ratio range, 2.9-10.0 of stand density range. With the generated equation systems, stand age, site index, density and mixture ratio of the four main factors in Scots pine - Oriental beech mixed stands, including the effects individual, dual, triple and quadruple of factor interactions on the stands were determined numerically. The results were in arrangement with the acknowledged growth rules.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectSıklığa bağlı hasılat tablosu, Karışık Sarıcam-Doğu Kayını Meşcereleri, Sıklıken_US
dc.subjectVariable density yield table, Scots Pine and Oriental Beech Mixed Stands, Densityen_US
dc.titleKaradeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesien_US
dc.title.alternativeThe Construction of Variable Density Yield Table for Scots Pine and Oriental Beech Mixed Stands in Black Sea Regionen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR32136en_US
dc.contributor.authorIDTR5832en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record