Show simple item record

dc.contributor.authorArslan Muhacir, Emine Seda
dc.contributor.authorYavuz Özlap, Ayşe
dc.date.accessioned2019-07-11T14:04:54Z
dc.date.available2019-07-11T14:04:54Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationArslan Muhacir, E , Yavuz Özalp, A . (2012). Determination of Quality and Quantity for Primary Schoolyards in Artvin City Center By Using Geographical Information System. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (2), 172-184. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29814en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1802
dc.description.abstractBetonlaşmanın hızla artması ve buna bağlı olarak kişi başına düşen açık-yeşil alan miktarının azalması, kentlerde yaşayan insanlar için önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu sorundan en fazla etkilenenler ise, çok katlı binalar arasına hapsolarak oyuna hasret kalan çocuklardır. Özellikle zamanlarının çoğunu okulda geçiren ilköğretim öğrencileri için okul bahçelerinin nitelik ve nicelik açısından yeterliliği çocukların fiziksel ve ruhsal açıdan gelişmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu önem, eğitim sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için okul binası niteliklerininin artırılması kadar okul dış mekânlarının da dikkate alınması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte imar mevzuatında, eğitim alanlarının tayininde mesafe, yoğunluk ve nüfus gibi kriterlerin dikkate alınmasıyla belirlenen planlama ilkeleri her kentin sosyal, ekonomik, topoğrafik ve benzeri özellikler açısından uygun koşullarda olduğu varsayılarak geliştirilmiştir. Her kent için aynı sayılamayacak bu kriterler oldukça engebeli arazi yapısına ve çarpık kentleşmeye sahip olan Artvin ili için de geçerlidir. Bu çalışmada, okul bahçelerinin Artvin’deki mevcut durumunun ortaya konularak nitelik ve nicelik açısından incelenmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractRapid increase in concretion rate and a related decrease in the amount of public-green areas per capita have become an important issue for people living in cities. Children that are stuck in between tall buildings and have longing for play are the most affected ones from this issue. Adequateness of schoolyards both in quality and quantity is very important for physical and mental development of children especially for those attending primary schools and spending the most of their time in schoolyards. This importance has revealed not only the issue of increasing the quality of school buildings but also the necessity of better outdoor spaces for schools in order to have more successful education period. Moreover, some criterions such as distance, density and population should be taken into account when determining education areas in local zoning legislation. Even though it is assumed that every city has optimal social, topographical and other similar features for application of planning principles, these are not applicable for many cities such as Artvin due to its rugged land formation and irregular urbanization. The main objective of this study was to evaluate schoolyards in Artvin by stating their current status in Artvin both in quality and quantity aspects, since both have important effects on child’s physical and mental development.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectlköğretim okul bahçelerien_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectCBSen_US
dc.subjectPrimary schoolyardsen_US
dc.subjectGISen_US
dc.titleArtvin kenti ilköğretim okul bahçelerinin nitelik ve niceliksel durumunun coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of quality and quantity for primary schoolyards in artvin city center by using geographical ınformation systemen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSanat ve Tasarım Fakültesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage172en_US
dc.identifier.endpage184en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record