Show simple item record

dc.contributor.authorSurat, Hilal
dc.date.accessioned2020-01-09T06:52:48Z
dc.date.available2020-01-09T06:52:48Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationSurat, H. (2019). Recreational evaluation of water resources near the city. Megaron, 14(4), 659-661. DOI:10.14744/MEGARON.2019.45577.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1919
dc.description.abstractDeriner Barajı ve çevresi; coğrafi konum, morfolojik özellikleri, iklim, bitki örtüsü, geleneksel kültürel özellikleri ve çeşitliliği ile rekreasyonel amaçlı değerlendirilebilecek önemli bir potansiyeline sahiptir. Yeniden biçimlenmiş bir fiziksel yapıya sahip olan Deriner baraj gölü ve çevresindeki doğal, kültürel ve tarihi zenginliğe sahip alanların hem rekreaktif ve turizm yönüyle kullanılmasına, tanıtılmasına hem de ekolojik olarak sürekliliğinin sağlanabilmesine yönelik öncelikle mevcut durumun ortaya konulması gerekmektedir. Bu amaçla mevut durumu ortaya koyabilmek için SWOT analizi yapılmıştır. Daha sonra SWOT analizi sonucu ortaya çıkan faktörlerin geliştirilmesine ve etkin kullanımlarına yönelik stratejilerin belirlenebilmesi için AHS tekniği kullanılmıştır. Yapılan SWOT analizi sonucunda Deriner Baraj gölü ve yakın çevresinin 9 güçlü yönü, 7 zayıf yönü, 9 fırsat olanağı ve 4 tehtid unsuru ortaya konmuştur. Bu SWOT analiz sonuçları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 3 ana ve 7 alt strateji belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractDeriner Dam and its surroundings; geographical location, morphological characteristics, climate, vegetation cover, traditional cultural features and diversity, has an important potential for recreational purposes. Deriner dam lake which has a reconstructed physical structure and its surrounding firstly, the current situation should be put forward natural, cultural and historical richness of both recreational and tourism aspects of the use, promotion and ecological continuity. For this purpose, SWOT analysis was performed to reveal the current situation. Then, AHS technique was used to determine the strategies for the development and effective use of the factors resulting from SWOT analysis. As a result of SWOT analysis has been put forward, 9 strengths, 7 weaknesses, 9 opportunity opportunities and 4 threat elements of Deriner Dam Lake and surrounding. Considering these SWOT analysis results, 3 main and 7 sub-strategies were determined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYıldız Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAHS tekniğien_US
dc.subjectDeriner Barajıen_US
dc.subjectKenten_US
dc.subjectRekreasyonen_US
dc.subjectSu kaynaklarıen_US
dc.subjectSWOT analizien_US
dc.subjectAHS techniqueen_US
dc.subjectDeriner Damen_US
dc.subjectCityen_US
dc.subjectRecreationen_US
dc.subjectWater Resourcesen_US
dc.subjectSWOT analysisen_US
dc.titleRecreational evaluation of water resources near the cityen_US
dc.title.alternativeKente yakın su kaynaklarının rekreasyonel amaçlı değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMegaronen_US
dc.departmentAÇÜ, Sanat ve Tasarım Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-2471-8717en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage649en_US
dc.identifier.endpage661en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14744/MEGARON.2019.45577en_US
dc.contributor.institutionauthorSurat, Hilalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record