Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Atakan
dc.contributor.authorDemirci, Ufuk
dc.contributor.authorDikilitaş, Kemal
dc.date.accessioned2020-01-29T11:02:39Z
dc.date.available2020-01-29T11:02:39Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÖztürk, A., Demirci, U., & Dikilitaş, K. Effect of Production Year on Log Sale Prices: Example in Artvin, TURKEY. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 19(3), 342-350.10.17475/kastorman.662726.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1921
dc.description.abstractAim of study: In this study, effect of production year on sales price of logs which are sold at auctions in Turkey, was determined. Area of study: This study was carried out in Artvin Regional Directorate of Forestry, Turkey. Material and method: Data of 83 third class normal length log parties (spruce, fir and yellow pine) which were produced in 2008 and 2009 by state forest enterprises in Artvin and sold in 2009 auctions, were used. Main results: It was determined that there was a statistical difference between average sales prices of third class normal length log parties produced in different years (2008 and 2009) by Mann-Whitney U test and this difference was in favor of parties produced in 2009. As sales price of products produced in previous year is lower, it causes revenue loss. Hence there is 20% sales revenue loss in third class normal length log. Research highlights: In order to eliminate this revenue loss, it is necessary to evaluate the market situation and prepare production and sales programs/plans by considering market demand and expectationen_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı: Bu çalışmada, Türkiye’de açık artırmalı satışlara konu edilen tomrukların satış fiyatları üzerinde üretim yılının etkisi belirlenmiştir. Çalışma alanı: Çalışma Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilmiştir. Materyal ve yöntem: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı devlet orman işletmeleri tarafından 2008 ve 2009 yıllarında üretilen ve 2009 yılındaki açık artırmalı satışlarda satılan toplam 83 adet üçüncü sınıf normal boy tomruk (ladin, göknar ve sarıçam) partisine ait verilerden istifade edilmiştir. Temel sonuçlar: Mann-Whitney U Testi sonuçlarına göre farklı yıllarda (2008 ve 2009) üretilen tomruk partilerinin ortalama satış fiyatları arasında 2009 yılı lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu anlaşılmıştır. Bu şekilde satıldığı yıldan önceki yıl içinde üretilen ürünlerin fiyat seviyelerinin düşük gerçekleşmesi, devlet orman işletmeleri için gelir kaybı potansiyeli oluşturmaktadır. Nitekim bu kayıp üçüncü sınıf normal boy tomruk partileri için satış gelirlerinin %20’sine karşılık gelmektedir. Araştırma vurguları: Söz konusu satış geliri kaybını ortadan kaldırmak için devlet orman işletmeleri düzeyinde piyasanın mevcut durumunun çok yönlü olarak değerlendirilmesine, üretim ve satış programlarının / planlarının piyasa talep ve beklentileri dikkate alınarak hazırlanmasına ihtiyaç vardır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKastamonu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectLog Sales Priceen_US
dc.subjectProduction Yearen_US
dc.subjectRevenue Lossen_US
dc.subjectArtvin Regional Directorate of Forestryen_US
dc.subjectTomruk Satış Fiyatıen_US
dc.subjectÜretim Yılıen_US
dc.subjectGelir Kaybıen_US
dc.subjectArtvin Orman Bölge Müdürlüğüen_US
dc.titleEffect of Production Year on Log Sale Prices: Example in Artvin, Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu University Journal Of Forestry Facultyen_US
dc.departmentAÇÜ, Mühendislik Fakültesien_US
dc.authoridTR18779en_US
dc.authoridTR118291en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage342en_US
dc.identifier.endpage349en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17475/kastorman.662726en_US
dc.contributor.institutionauthorÖztürk, Atakanen_US
dc.contributor.institutionauthorDemirci, Ufuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess