Show simple item record

dc.contributor.authorYüksel, Esin Erdoğan
dc.contributor.authorÖzalp, Mehmet
dc.contributor.authorYıldırımer, Saim
dc.date.accessioned2020-02-03T09:06:46Z
dc.date.available2020-02-03T09:06:46Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationErdoğan Yüksel, E , Özalp, M , Yıldırımer, S . (2019). Predicting Soil Erosion Status of the Düz Creek Watershed in Artvin. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 19 (3) , 290-298 . DOI: 10.17475/kastorman.662495en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1929
dc.description.abstractAim of study: Main objective of this research was to predict some of the processes (soil loss, runoff and sediment yield) related to soil erosion with the help of WEPP (Water Erosion Prediction Project) model. Area of study: The WEPP model was applied to the Düz Creek Watershed (1059 ha in size). It is a subwatershed flowing into the greater Çoruh River Basin near the district of Borçka, Artvin. Material and methods: As required by the WEPP model, four large-data files of soil, climate, slope and plant cover/management were created for the watershed using the data gathered from in-field samplings (soil), laboratory analyses and GIS (Geographical Information Systems) assessments. For easier run and detailed investigation of soil erosion process of the research area, the studied watershed was divided into eight small hydrological units (SHUs) and the program was run on these SHUs. Main results: At the end of GeoWEPP’s run, the results revealed that a total of about 735 mm annual precipitation was fell within the study area. The model also predicted that there was approximately 207 mm as runoff out of this amount of precipitation, which, in turn, generated an annual total soil loss and sediment amounts as 2815.2 t and 2720.9 t, respectively. In addition, the sediment yield per unit area was estimated to be around 2.57 ton/ha/yr while the sediment delivery ratio (SDR) was found to be as 0.977. Lastly, the model predicted that the particle distribution of eroded sediment were 20%, 25% and 55% of clay, silt and sand, respectively, while the mean organic matter (OM) amount of the lost sediment was about 5% for the studied watershed. Highlights: Soil loss and sediment yield can be calculated for large areas in a short time and with little costen_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı: Havzada oluşan toprak kaybı ve sediment veriminin WEPP modeli ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) tekniklerinin entegre edildiği GeoWEPP arayüzü kullanılarak kısa sürede ve az masrafla hesaplanması amaçlanmıştır. Çalışma alanı: Çoruh nehrine birleşen Düz Dere Havzası araştırma alanı olarak seçilmiştir. Materyal ve yöntem: GeoWEPP ara yüzü için gerekli olan iklim, eğim ve bitki amenajmanı dosyalarına ek olarak toprak dosyası oluşturulmuştur. Araştırma havzası sekiz alt havzaya bölünmüş ve program bu alt havzalarda yürütülerek toprak kaybı, yüzeysel akış ve sediment veriminin ortalama değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlar: Çalışma sonucunda, havzaya 735 mm’lik yağış düştüğü ve bunun yaklaşık olarak 207 mm’sinin yüzeysel akışa geçtiği tahmin edilmiştir.1059 ha’lık bir alana sahip olan havzada yıllık toplam toprak kaybı ve sediment miktarı sırası ile 2815.2 ve 2720.9 ton olarak bulunmuştur. Bununla beraber, birim alandan ise 2.57 ton/ha/yıl sediment verimi gerçekleştiği hesaplanmıştır. Ortalama sediment iletim oranı yaklaşık 0.977 olarak bulunmuştur. Ek olarak, taşınan sediment içerisindeki ortalama kil oranının % 20, toz oranının % 25, kum oranının % 55, organik madde miktarının ise % 5 olduğu tahmin edilmiştir. Önemli vurgular: Toprak kaybı ve sediment verimi, büyük alanlar için kısa sürede ve daha az maliyetle hesaplanabiliren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKastamonu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectSoil Lossen_US
dc.subjectSediment Yielden_US
dc.subjectWatersheden_US
dc.subjectGeoWEPP Modelen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectToprak Kaybıen_US
dc.subjectSediment Verimien_US
dc.subjectHavzaen_US
dc.subjectGeoWEPPen_US
dc.titlePredicting soil erosion status of the Duz creek watershed in Artvinen_US
dc.title.alternativeArtvin Düz dere havzası’nda toprak erozyonu durumunun tahminien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu University Journal Of Forestry Facultyen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-5660-9881en_US
dc.authorid0000-0002-6278-5443en_US
dc.authorid0000-0003-3240-0968en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage290en_US
dc.identifier.endpage298en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17475/kastorman.662495en_US
dc.contributor.institutionauthorYüksel, Esin Erdoğanen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzalp, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess