Show simple item record

dc.contributor.authorÖncü, Ali
dc.date.accessioned2020-02-19T07:05:35Z
dc.date.available2020-02-19T07:05:35Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationÖncü, A . (2017). Depiction of religious functionary in contemporary Turkish cinema: The case of 'Winter Sleep' movie. Cumhuriyet Theology Journal , 21 (2) , 947-976 . DOI: 10.18505/cuid.327667en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1976
dc.description.abstractDin eğitiminin, formal eğitim süreçleri yanında informal eğitim süreçlerini de irdelemesi ve betimlemesi gerekir. Çünkü informal öğrenmeler bireyin ve toplumun anlam perspektiflerinin oluşmasına etki ederler. İnformal öğrenmeler bireyin günlük hayatı içinde çeşitli tecrübeler aracılığıyla ortaya çıkabilir. İnformal öğrenmelere neden olabilecek tecrübelerden birisi de sinema filmleridir. Bu çalışma, din adamının, çağdaş Türk sinemasında hangi özellikleriyle görünür kılındığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi nitel araştırma yöntemlerinden araçsal durum çalışması yöntemiyle analiz edilmiştir. Filmde yapılacak analizlere veri kaynağı olarak İmam Hamdi karakteri seçilmiştir. Yapılan analiz sonucunda İmam Hamdi’nin fakir olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Bu fakirlik sadece maddi yönden değil bütün sermaye türlerini kapsayan bir fakirliktir. Yani İmam Hamdi, maddi fakirliğin yanında bilgisiz ve estetik duyarlıktan da uzak bir karakter olarak yansıtılmıştır. Bu sebeplerden ötürü filmdeki diğer karakterler ona saygı duymazlar. Sonuç bölümünde filmde görünür kılınan din adamı karakterinin gerçekliği tartışılmış ve bu tartışmaya bağlı olarak bazı öneriler dile getirilmiştiren_US
dc.description.abstractReligious education needs to examine and describe informal education processes along with formal ones, since informal learning effects the formation of individual's and society's meaning perspectives. The informal learning may occur through the various experiences in individual's daily life. One of the experiences that may cause informal learning is motion picture. The study aims to uncover how religious man is depicted in contemporary Turkish cinema. In this context, Nuri Bilge Ceylan’s Winter Sleep movie was analyzed through applying instrumental case study, one of qualitative research methods. Imam Hamdi character in the movie was selected as a source of data for analyses to be made about it. As a result of analyses, it was detected that Imam Hamdi, one of the movie characters, was depicted as poor person. This poverty is not only in a financial sense but encompasses all forms of capital. In other words, Imam Hamdi, as well as material poverty, has been reflected as a character ignorant and far from aesthetic sensibility. Because of these reasons, the characters in the movie do not respect him. In final section of the study, authenticity of religious man character portrayed in the movie was debated and recommendations were made in relation to this debate.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherCumhuriyet Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectWinter Sleepen_US
dc.subjectInformal Learningen_US
dc.subjectMaking-Meaningen_US
dc.subjectReligious Functionaryen_US
dc.subjectNuri Bilge Ceylanen_US
dc.subjectKış Uykusuen_US
dc.subjectİnformal Öğrenmeen_US
dc.subjectAnlam Yapmaen_US
dc.subjectDin Adamıen_US
dc.titleDepiction of religious functionary in contemporary Turkish cinema: The case of 'Winter Sleep' movieen_US
dc.title.alternativeÇağdaş Türk sinemasında din adamı tasviri: ‘Kış Uykusu’ filmi örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Theology Journal- Cumhuriyet Ilahiyat Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, İlahiyat Fakültesien_US
dc.authorid0000-0001-8033-0795en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage947en_US
dc.identifier.endpage976en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.18505/cuid.327667en_US
dc.contributor.institutionauthorÖncü, Alien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record